Termoelektrane

Termoelektrane u Hrvatskom možemo podijeliti u slijedeće kategorije.

1. Termoelektrane u sustavu HEP-a

1.1. Termoelektrane u okviru HEP-proizvodnje

1.1.1. Kondezacijske termoelektrane
1.1.2. Termoelektrane-toplane

1.2. Termoelektrana kojom upravlja Plomin d.o.o.

2. Industrijske elektrane

3. Termoelektrane u sustavu poticaja

3.1. Kogeneracije na prirodni plin

3.2. Postrojenja koja koriste biomasu, bioplin i deponijski plin

3.2.1. Biomasa
3.2.2. Bioplin
3.2.3. Elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda
3.2.4. Geotermalne