veljača 2014

28. veljače 2014. (2014-02-80 )

The Economics of Grid Defection

Još jedan tekst o problemima koji stoje pred tradicionalnim elektropirvredama. Solarna energija već počinje nagrizati prihode nekih kompanija. Međutim, kad se spoje solari i baterije, električna mreža može za mnoge korisnike postati nepotreban. Ne samo da tako dobivena električna energija postaj jeftina od one iz mreže, nego se očekuje da će s razlike znatno povećati.

Elektroprivredna poduzeća bi mogla s pravom ovdje vidjeti prijetnju; ali mogu također gledati ove sustave kao priliku, kojoj treba prilagoditi model poslovanja.

28. veljače 2014. (2014-02-79

Energy CEOs call for end to renewable subsidies

Ovo je članak od 11. listopada 2013..

Generalni direktori 10 elektroprivrednih kompanija, koje čine tzv. grupu Magritte, koje zajedno posjeduju polovicu europskih kapaciteta za proizvodnju elektrike (GDF Suez iz Francuske, E.ON i RWE iz Njemačke, Iberdola iz Španjoslke, Enel i Eni iz Italije idr.), pozvali su na ukidanje subvencija za energiju vjetra i sunčevu. Rekli su da one dodaju previše snage tržištu koje već ima problema s viškom kapaciteta.

[Naš komentar : U posljednjih 30 godina potrošnja električne energije u europskim zemljama rasla je po mnogo skromnijim stopama nego što se bilo predviđalo. Prema ranijim planovima, sagrađeno je i tijekom 1980-ih na mrežu priključeno mnogo kapaciteta, uglavnom nuklearnih elektrana i elektrana na ugljen, pri čijem se planiranju računalo na veću potražnju za elektrikom. Tijekom 1990-ih, pridodani su i novi kapaciteti plinskih TE, te još neke ranije planirane nuklearke. Danas bi, zaista, Europa u cjelini mogla pokriti svoje potrebe bez ijednog megavata elektrana na vjetar, sunce ili biomasu. Neke elektrane viška su isključene ili konzervirane, druge rade manji brj sati godišnje od predviđenog.]

Direktori pozivaju na uspostavu europskog mehanizma plaćanja elektroprivredama da održavaju elektrane u standby režimu. Pozivaju na pojačanje mehanizma trgovanja emisijama, čije niske cijene ne uspijevaju potaknuti nisko-ugljična goriva kao što su prirodni plin i nuklearna energija.

Grupa smatra da je energetska politika EU neuspješna u ispunjavanju trostrukog cilja nižih cijena, smanjivanja emisija ugljiak i sigurnost opskrbe.

Zajedničkom tiskovnom konferencijom 10 generalnih direktora Grupa Magritte nastoji izvršiti pritisak na oblikovatelje politika EU u priprama za energetski summit EU koji će se održati 2014. godine. Žele postići da se vjetar i sunce tretiraju kao zrele industrije koje više ne trebaju subvencije.

Dok potražnja za elektrikom pada zbog ekonomske krize i poticaja EU za energetsku učinkovitost, pa su cijene elektrike [na promptnim tržištima] pale na polovicu od 2008., cijene za potrošače su porasle.

Subvencije za obnovljive dovele su do naglog rasta investicija i kapaciteta, koji imaju prioritet u pristupu mreži po fiksnim cijenama, što čini postojeće termoelektrane neekonomičnim.

Sadašnji višak kapaciteta u Europi uzrokovan je bumom plina iz škriljevaca u SAD, što je dovelo do znatno prelaska američkih elektroprivreda na korištenje prirodnoga plina, te zatim do rasta izvoza jeftinoga američkog ugljena u Europi. to je dovelo do toga da su europske elektroprivrede zatvorile moderne plinske TE snage 51 GW.

Zatvarqanje tih fleksibilnih elektrana ugrožava europsku energetsku sigurnost, jer su one od ključnog značaja kao rezerva za isprekidanu proizvodnju iz vjetra i sunca. Tako bi u slučaju duljeg vrlo hladnog vremena moglo doći do raspada elektroenergetskog sustava.

Slijede neki naglasci iz komentara uz članak i naši komentari:

Kritičari pak upozoravaju da su tradicionalne elektrokompanije predugo ignorirale vjetar i sunce, tako da su sada ti novi izvori većinom u vlasništvu drugih aktera: solarni paneli građana, a vjetroturbine manjih energetskih kompanija, lokalnih samouprava i građanskih kooperativa. “Otpustite te nesposobne direktore”, kaže jedan komentator.

Također, kritičari upozoravaju da fosilna goriva i nuklearna energija stalno uživaju znatne subvencije, ne tako transparentne kao u slučaju obnovljivih.

Namjena državnih poticaja za obnovljive upravo je i bila potaknuii tehnološki razvoj i pad cijena, tako da se, uz stagnaciju ili pad ukupne potrošnje električne energije, smanjih korištenje fosilnih goriva u proizvodnji električne energije. To je dugoročni, strateški cilj, s vremenskim horizontom do 2050. godine. Srednjoročne oscilacije između ugljena i plina druga su priča.

To se počelo događati, a EU sada priprema strateške ciljeve energetske i klimatske politike za razdoblje 2020.-2030., u kojem bi trebalo doći, ako se nastave sadašnji trendovi i planovi, do značajnoga pada korištenja TE na fosilna goriva (također i nuklearnih). Zbog ekonomske krize, pale su investicije svuda, pa i u obnovljive izvore. Počinju se međutim poticati investicije u sustave pohrane energije, o čemu smo više puta pisali kao o industriji koja je na početku buma.

Treba svakako razmotriti kakve bi se mjere mogle poduzeti slijedećih godina, da se izbjegnu problemi zbog oprečnih trendova. U nekim zemljama, konzervativna opcija će vjerojatno pobjediti, održavajući tradicionalne odnose u elektroprivredi. Vodeće zemlje, međutim, vjerojatno neće odustati od zacrtanih strateških ciljeva da se udio obnovljivih i dalje bitno povećava.

28. veljače 2014. (2014-02-78

Indijski “sjaj”

Jedan članak o Indiji, objavljen u britanskom “The Guardian”, preveden na h-alter.

»Oportunizam je razumljiv. Indija je postala model imperijalnog kulta “neoliberalizma”, prema kojem gotovo sve mora biti privatizirano i rasprodano. Globalni napad na socijaldemokraciju u dosluhu s dominantnim parlamentarnim stranakama, koji je započeo u SAD-u i Velikoj Britaniji tijekom osamdesetih godina 20. stoljeća, u Indiji je proizveo ekstremnu distopiju i avet za sve nas.

Dok je demokracija Džavaharlala Nehrua uspjela osigurati biračko pravo – danas je tamo 3,2 milijuna izabranih političkih predstavnika – socijalna i ekonomska pravda su izostale. Sveprožimajuće nasilje nad ženama samo je ugroženo na razini političke agende. Sekularizam je možda bio velika Nehruova vizija, ali su muslimani u Indiji i dalje među najsiromašnijim, najviše diskriminiranim i izmučenim manjinama u svijetu.«

28. veljače 2014. (2014-02-77

Rezolucija Europskog parlamenta od 4.veljače 2014. o lokalnim i regionalnim posljedicama razvoja pametnih mreža (2013/2128(INI))

Objavili smo danas nešto dulji članak o “Energy Darwinism”, dramatičnoj promjeni koja se događa u elektroenergetskom sustavu, koja prijeti izumiranjem sada vladajućih “dinosaurusa”, a rastu mogućnosti građana i lokalnih zajednica da upravljaju energetikom.

U vezi s time je “Rezolucija Europskog parlamenta od 4.veljače 2014. o lokalnim i regionalnim posljedicama razvoja pametnih mreža (2013/2128(INI))”, koja nam je, kao članici EU, dostupna i na hrvatskom.

Preskačući zamorne adminstrativne detalje i suhoparnu političku opsežnost, »Europski parlament (…) budući da primjeri najboljih praksi (…) pokazuju da lokalne zajednice i građani također mogu postati “proizvođači-potrošači” (…) pozdravlja promjenu paradigme regija u pogledu načina proizvodnje i potrošnje energije, prijelazom s nefleksibilnog tradicionalnog modela koji funkcionira na temelju bazične logike, na promjenjivu, decentraliziranu i lokalnu proizvodnju (…) naglašava da je pametna mreža neophodna za takvu promjenu paradigme«.

U daljem tekstu, EP »ukazuje na to da su mrežna infrastruktura, upravljanje mrežom i tržišna pravila trenutačno prilagođena zahtjevima i mogućnostima nuklearnih elektrana i elektrana na fosilna goriva«.

Poziva države, te regionalna i lokalna tijela, da ulažu u lokalne pametne mreže, te da koriste Europske strukturne i investicijske fondove.

»Poziva na fleksibilan pristup na lokalnoj i regionalnoj razini kako bi se smanjile prepreke kombiniranim mjerama za proizvodnju, pohranjivanje energije, uključujući i prekogranično pohranjivanje, energetsku učinkovitost te na suradnju s ostalim sektorima.«

Itd., tekst je prilično opsežan, ali fokus je jasan. Jako odskače od hrvatske još neupitne paradigme: struja je ono što nam daje HEP, točka. 😦

28. veljače 2014. (2014-02-76

Europe’s PV associations pen open letter to EU challenging EEAG proposals

Europski savez fotonaponske industrije (EPIA), zajedno s 27 drugih saveza FN industrije u Europi, objavio je otvoreno pismo europskom povjereniku Joaquinu Almuniau, izražavajući zabrinutost zbog prijedloga izloženih u nacrtu Smjernica za državnu pomoć za okoliš i energiju (Environmental and Energy State Aid Guidelines, EEAG). Europska komisija otvorila je javnu raspravu o nacrtu u prosincu.

28. veljače 2014. (2014-02-75


Global solar market to grow by 20% in 2014

Tvrtka za analizu globalnoga tržišta Bloomberg predviđa da će tijekom ove godine u svijetu biti instalirano 44,5 GW fotonaponskih elektrana, što je povećanje za 21% u odnosu na 2013.; to je isti postotak rasta kao što je bio 2013. u odnosu na 2014. Prednjačiti će, kao i ove godine, Kina, u kojoj će biti oko četvrtine novih kapaciteta. Slijedit će Japan i SAD.

Sudionici i analitičari smatraju da je globalna FN industrija, nakon dvije godine krize uzrokovanje viškom ponude nad potražnjom, na putu ponovnoga rasta. Ponovo rastu narudžbe i investicije, cijena modula se stabilizira, najjače tvrtke ponovi iskazuju profite. Pojavljuju se nova nacionalna tržišta: Brazil, Čile, Tajland, Australija.

[Hrvatska će ove godine instalirati, ako vlada ne iznenadi još nekim anti-obnoviteljskim potezom za suzbijanje preambicioznih planova, oko 0,02% odnosno oko četiri puta manje od našeg učešća u svjetskom stanovništvu.]

28. veljače 2014. (2014-02-74

‘Energy Darwinism’ and ‘Death Spirals’ plague energy sector

Investicijska banka Citigroup Global Markets Inc. objavljuje dvije serije izvještaja o promjenama na globalnom energetskom tržištu, pod naslovima “Energy 2020” i “Energy Darwinism”. U ovom članku govori se o posljednjem izvještaju, objavljenom prije nekoliko dana, “Energy Darwinism in Australian Utilities”. Tema je preobrazba elekroenergetskog sustava, koja podriva poslovni model koji su elektroprivredne kompanije slijedile tijekom više od stotinu godina. O tome smo često pisali ovdje i na blogu (vidi: https://ekoloskaekonomija.wordpress.com/analize/izranjajuca-harmonija-velikog-i-malog-u-elektroenergetici/ ).

Velike promjene se događaju, konstatira izvještaj, i to brže nego što se očekivalo. Australijske elektroprivredne kompanije su toga svjesne. [Kao i one u SAD i u Europskoj uniji, koje su tijekom prošle godine također izrazile svoju zabrinutost i lobiraju da politička vlast zaštiti njihove interese.] Razvijaju se tehnologije i padaju cijene distribuirane proizvodnje i skladištenja energije, pa mnogi potrošači mogu izabrati da se isključe s mreže. Tada bi se morale povećati cijene za preostale, što bi moglo dovesti do “spirale smrti”. One sada traže od države da raznim mjerama učini solarnu i druge obnovljive energije skupljima. Nezgodno je, konstatira ovaj izvještaj, da ne mogu svi interesi biti zadovoljeni. Vlada mora odlučiti koje će poduprijeti.

[Protivnici obnovljivih u Hrvatskoj kasne u fazi. Još uvijek ponavljaju mantru kako su obnovljivi strašno skupi, dok se u svijetu pojavljuje kao problem to, što su prejeftini. Još uvijek proklamiraju da država ne smije promovirati obnovljive, nego odluku prepustiti tržištu, dok se u naprednijem svijetu događa da slobodno tržište sada radi u korist obnovljivih, vidi: https://ekoloskaekonomija.wordpress.com/2013/05/11/o-subvencijama-u-energetici-slobodno-trziste-radi-u-korist-obnovljivih/ . Hrvatska vlada pak izabrala je bezrezervno zauzeti ultra-konzervativan stav u energetici, bezrezervno prihvaćajući stavove elektroprivrednih kompanija. Slično postupa i većina drugih zemalja iz skupine mlađih članica EU, vidi: https://ekoloskaekonomija.wordpress.com/2014/02/11/poljska-i-madarska-europski-energetski-konzervativci/, dok neke od najnaprednijih zemalja, kao Danska i Njemačka, svjesno preferiraju stranu građana, zadruga, lokalne samouprave i manjih tvrtki, vidi: https://ekoloskaekonomija.wordpress.com/2013/12/07/nova-njemacka-vlada-nastavlja-s-energievende/ i https://ekoloskaekonomija.wordpress.com/2012/11/12/obnovljivi-izvori-komprimirani-zrak-i-demokracija/%5D

28. veljače 2014. (2014-02-73

TransCanada’s Keystone XL oil pipeline faces new hurdles in the US

Još jedan članak o sporu oko naftovoda Keystone XL. Okružni sud jednog okruga u Nebraski poništio je odluku kojom se dozvoljava gradnja na njihovoj teritoriji. žalbu su bili podnijeli vlasnici zemljišta.

28. veljače 2014. (2014-02-72

Analiza Europske komisije: ZOR fleksibilizacijom rada vodi građane u još veće siromaštvo

Nasuprot propagandi hrvatskih “libertarijanaca” o tome kako su prevelika prava radnika, njihova lijenost i prevelike plaće glavni ekonomski problem hrvatske, te s druge strane nasuprot propagandi ksenofoba ali i radikalne ljevice o “eurokratima” kao isključivo bezdušnim neoliberalima, izgleda da su Europsku komisiju (kao, usput, i Vatikan) zauzele komunjare! 😀

Hrvatska se vlada nije pretjerano trudila objasniti građanima nužnost promjena Zakona o radu. Ministar rada Mirando Mrsić, kao i šef mu, premijer Zoran Milanović, nisu dali nijedan suvisli dokaz da će tzv. fleksibilizacija tržišta rada dovesti do novih radnih mjesta.

Na njihovu nesreću, zabilježenih posljedica fleksiblizacije ima, ali im se neće svidjeti nalaz.

Prema nekima od zaključaka 504 stranice dugog “Pregleda nezaposlenosti i socijalnih kretanja u Europi 2013. godine”, koju je nedavno samo na engleskom jeziku objavila ne baš pretjerano socijalno osjetljiva Europska komisija, fleksibilizacija nije donijela rast zaposlenosti u Europskoj uniji, nego je rezultirala velikim raslojavanjem stanovništva u prihodima i osiromašivanju zaposlenih.

U Pregledu se navodi da su smanjenje plaća, što su hrvatski građani već dobro upoznali, uz brojne oblike atipičnog rada, koje će hrvatski građani zahvaljujući Vladinim “reformama” tek upoznati, doveli do rasta siromaštva onih koji rade i povećanja jaza između bogatih i siromašnih. Promjene za koje vladajući tvrde da će nam donijeti prosperitet dovele su do još većeg bogaćenja bogatih, a dodatno su osiromašili siromašne i srednji sloj. Komisijin dokument tako otkriva da će promjenama Zakona o radu u Hrvatskoj biti bolje samo onima sa skupocjenim automobilima koji i dalje vozaju svoje radnike, dok će većina na svojoj koži osjetiti premijerovu gotovo pa prijetnju: “Tražili su reforme – dobit će ih!”

Time su, kako upozorava Komisija, ugroženi sami temelji Europske unije, a ako se takva nesigurnost nastavi, ni postupni rast zaposlenosti neće smiriti sve snažnije tenzije.

“Visoka i sve veća nejednakost u prihodima pokazuje da se ekonomska situacija za većinu stanovništva urušava, utječući ponajviše na one s malim ili srednje visokim primanjima uz istodobni rast prihoda i bogatstva u najimućnijim slojevima”, navodi se u analizi.

28. veljače 2014. (2014-02-71

Kako zaštititi zajednička dobra

»Referendum koji je održan u Italiji 13. lipnja 2011. bio je vrhunac dugotrajne borbe za obuzdavanje naizgled nezaustavljivog procesa neoliberalne komodifikacije i privatizacije, koji je započeo daleko prije krize 2008. U Italiji je sasvim jednostavna platforma, posvećena vodi kao zajedničkom dobru, mobilizirala na desetke tisuća aktivista od podnošenja referendumskog prijedloga u prosincu 2010., kada ju je Ustavni sud priznao kao legitimni narodni referendum o abrogaciji Ronchijeva dekreta koji je legalizirao privatizaciju vode, do pobjede u lipnju 2011., kada je glasovalo više od 27 milijuna Talijana unatoč upornim neoliberalnim nastojanjima da se osujeti referendum putem sudova i medija. Na referendum je izašlo 56 posto Talijana i gotovo jednodušno (s više od 90 posto) glasovalo protiv privatizacije vode.«

28. veljače 2014. (2014-02-70

The Price of Oil : Tar Sands

Društvena borba, koja se vodi u SAD i Kanadi za i protiv gradnje naftovoda Keytone XL, koji bi transportirao “nestandardnu” naftu, dobivenu iz bitumenoznih pjesaka (Tar Sands) u Kanadi do potrošača u SAD, približava se ključnim trenucima. Protivnici ističu da je sam tehnologija izuzetno štetna za okoliš, te da orijentacija na eksploataciju novih izvora fosilnih goriva ugrožava borbu protiv klimatskih promjena.

Konačni period javne rasprave započeo je prije nekoliko dana. Primjedbe se mogu dati još tjedan dana. Na osnovu toga, predsjednik će konačno odlučiti o sudbini projekta.

Nafta se iz tog izvora danas komercijalno proizvodi samo u Kanadi i u Venecueli. Ovaj naftovog vitalan je za planove daljeg širenja eksploatacije.

28. veljače 2014. (2014-02-69

Energy consumption in the UK dipped by 1.3% in 2013.

U većini diskusija o energetskoj strategiji zanemaruje se da osnovno pitanje energetske budućnosti nije iz kojih izvora dobivati energiju, nego koliko je energije potrebno zadovoljavanje svih potreba. Ključni zadatak energetskog zaokreta jest smanjiti ukupnu potrošnju u visokorazvijenim zemljama. Drugi cilj je tako reducirane potrebe podmirivati većinom ili potpuno iz obnovljivih izvora, a treći maksimalno reciklirati materijale.

Primarna potrošnja energije u Ujedinjenom kraljevstvu u 2013. godinu manja je za 1,3% nego 2012.. To je osma godina opadanja za redom. BDP je porastao za 1,9%. Opada proizvodnja ugljena (tijekom 2013. zatvoreno je više rudnika), kao i nafte i plina. Proizvodnja vjetroelektrana porasla je za 38%. Udio ugljena u proizvodnji električne energije ipak je veći nego u razdoblju 2009.-2011., a pao je udio prirodnoga plina.

28. veljače 2014. (2014-02-68

SPASIMO NAŠE ŠUME!

Poziv na potpisivanje peticije.

Saborski zastupnici prihvatili su primjenu hitnog postupka za usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama kojima se otvara prostor prenamjeni šuma i šumskog zemljišta u golf igrališta, kampove, ali i u druge namjene, ukoliko je to predviđeno prostornim planom.

Time se na mala vrata žele legalizirati odredbe neustavnog i ukinutog Zakona o igralištima za golf i prenamjeniti šume za igrališta za golf i kampove mimo redovne procedure. Zelena akcija / FOE Croatia smatra ovakvu odredbu iznimno štetnom za očuvanje šuma, ali i za vladavinu prava jer se ponovno radi o neustvanim odredbama.

Stoga Vas molimo da uputite apel Saboru RH da izbaci ove izmjene iz prijedloga Zakona te da se cijeli postupak provede u redovnoj proceduri uz adekvatnu javnu raspravu o ovoj bitnoj temi.

27. veljače 2014. (2014-02-67

Army awards 20 additional contracts to renewable energy companies

Zanimljivo je da je Vojska SAD jedan od najvažnijih poticatelja razvoja obnovljivih izvora i štednje energije U okviru Multiple Award Task Order Contract (MATOC) uložit će sedam milijardi dolara.

27. veljače 2014. (2014-02-66

Did five years of drought lead to two years of revolution in Syria?

U časopisu “Middle Eastern Studies” objavljen je članak Francesce de Châtel sa Sveučilišta Radboud (Nizozemska), o utjecaju suše u razdoblju 2006.-2010. na izbijanje građanskoga rata u Siriji. Nije toliko važna sama suša, koliko promašaj vlade da odgovori na humanitarnu krizu, što je bio jedan od okidača pobune.

Po njenom sudu, sadašnja sitaucija je kulminacija 50 godina pogrešnog upravljanja vodom i zemljištem. Nepoputljivi pritisak da se poveća poljoprivredna proizvodnja i proširi navodnjavanje učinio je kreatore politika slijepim na granice resursa; pretjerana ispaša uzrokovala je širenje pustinja; ukidanje subvencija za dizel gorivo i mineralna gnojiva povećalo je siromaštvo na selu, te su mnoge porodice ostavile svoja imanja da bi potražile posao u gradu.

27. veljače 2014. (2014-02-65

Climate engineering: Minor potential, major risk of side-effects?

Kao mogući odgovor na klimatske promjene koje izazivaju emisije stakleničkih plinova, nudi se nekoliko mogućih metoda “geoinžinjeringa”, masovnih zahvata da se proizvede kontraučinak. Kompjutorske situacije pokazuju da predložene metode ne bi donijele značajniji utjecaj ili bi uzrokovale druge opasne promjene u klimi. Studiju o tome objavili su istraživači sa
GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research iz Kiela.

27. veljače 2014. (2014-02-64

Offshore wind farms could tame hurricanes before they reach land

Jedna zanimljiva moguća usputna korist od vjetroelektran: mogu smanjiti razornu snagu uragana. Doduše, za to su potrebne stvarno velika polja vjetroagregata.

Kompjutorska simulacija, koju su izradili profesor na Sveučilištu Stanford Mark Z. Jacobson i njegovi suradnici, pokazala je da su polja s desetinam tisućama vjetroturbina mogla smanjiti snagu tri realna uragana, te spriječiti milijarde dolara štete.

Velike štete, koju nanose uragani, naveli su već na razmišljanje o gradnji velikih vjerobaran, što bi koštalo desetine milijardi dolara.

Današnje turbine mogu izdržati brzine vjetra od 180 kilometara na sat.

26. veljače 2014. (2014-02-63

Chinese man becomes first to sue government over severe smog

Gradovi kineskog sjevera pate od teške krize zagađivanja zraka. Vlasti su uvele razne mjere, ali zasad nisu dovele do poboljšanja. Stanovnik jednog velikog industrijskog grada je tužio pokrajinskom sudu nadležno gradsko tijelo za zaštitu okoliša jer nije obavilo svoju dužnost. Traži odštetu svim građanima zbog troškova za maske, pročišćavać zraka u stanu i drugo. Nesigurno je hoće li sud prihvatiti tužbu.

25. veljače 2014. (2014-02-62

Powering the US with Renewables: A State-By-State Roadmap

Mogu li SAD jednoga dana imati energetiku (elektrika, transport, grijanje) zasnovanu 100% na obnovljivima? Prof. Mark Jacobsen sa sveučilišta Stanford objavio je studiju o osnovnim pretpostakama takvog razvoja prije tri godine. Sada objavljuje detaljnije analize za svih 50 država u SAD, s pretpostavkom da se cilj od 100% postavi za 2050. (uz smanjenje potrošnje), te uz isključenje etanola i drugih biogoriva. Cilj je, argumentira, ne samo dostiživ i ekološki poželjan, nego i ekonomski povoljan.

25. veljače 2014. (2014-02-61

Survival of the Fittest in China’s Renewable Energy Market

Često smo ovdje na fb stranici i na blogu izvještavali o kretanjima na globalnom tržištu obnovljivih, osobito fotonaponskih panela. Nagli rast potrašnje za FN panelima od 2005. doveo je do naglog rasta ponude, koja je od 2011. premašila potražnju. Došlo je do naglog pada cijena, te bankrota brojnih proizvođača. Kineski proizvođači zauzeli su većinu globalnoga tržišta, ali i među njima vlada nesmiljena borba.

Članak prikazuje Bloombergovu analizu kretanja u Kini, u okviru širih ekonomskih kretanja i politika. U proizvodnji FN ćelija, danas postoji oko 12 kompanija koje mogu proizvesti više od 1 GW godišnje, a procjenjuje se da će do 2017. preživjeti 3 do 5. Ipak, izgleda da se oluja generalno smiruje i vodeće kompanije ponovo ostvaruju profite.

25. veljače 2014. (2014-02-60

United Kingdom urgently needs a green economic strategy, report finds

Ujedinjenom kraljevstvu hitno je potrebna zelena ekonomska strategija za kretanje prema nisko-ugljičnom prosperitetu, sigurnosti resursa i kvaliteti okoliša, kaže se u izvještaju “Greening the Recovery”, koji je objavila Green Economy Policy Commission s University College London (UCL), kojoj je na čelu prof. Paul Ekins. Izvještaj ističe inovacije, infrastrukturu i informacije kao ključna područja u kojima su potrebne politike podrške zelenoj ekonomiju. Argumentira da su potrebni okolišna fiskalna reforma i specifične politike na nivou UK i EU za podršku resursnoj učinkovitosti.

Komletan izvještaj i sažetak dostupni su na https://www.ucl.ac.uk/public-policy/Policy_Commissions/GEPC/GEPCreport .

Možda će vas zanimati prezentacija “Ekologizam i ekonomija”: http://www.scribd.com/doc/52639009/11-04-01-Ekologizam-i-ekonomija

25. veljače 2014. (2014-02-59

Sustainable Energy in America 2014 Factbook

Bloomberg New Energy Finance i The Business Council for Sustainable Energy objavili su izvještaj “2014 Sustainable Energy in America Factbook”. (Cjeloviti tekst, pdf 133 stranice, dostupan je na: http://about.bnef.com/files/2014/02/2014-Sustainable-Energy-in-America-Factbook.pdf)

25. veljače 2014. (2014-02-58

New solar module plant successfully started in Nigeria

Prije dva mjeseca smo na našem blogu objavili članak “Obnovljivi izvori su, naravno, samo za bogate…” (vidi: https://ekoloskaekonomija.wordpress.com/2013/12/14/obnovljivi-izvori-su-naravno-samo-za-bogate/ ). Naveli smo primjere iz Perua, Ugande, Kenije, Gane…

Njemački proizvođač fotonaponskim modula J.V.G. Thoma otvorio je tvornicu fotonaponskih modula u Nigeriji. Proizvodit će se po njihovoj “Desert Technology”, razvijenoj za ekvatorske klimatske uvjete. Prva solarna elektrana sagradit će se uz tvornicu, da ju snabdjeva električnom energijom.

25. veljače 2014. (2014-02-57

<Fukushima Prefecture and Fraunhofer ISE sign Memorandum of Understanding

Japanska prefektura Fukušima, pogođenja nuklearnom nesrećom prije tri godine, i njemački institut za sunčevu energiju Fraunofer ISE, ugovorili su suradnju. Novi istraživački centar, Fukušimski institut za obnovlivu energiju, biti će otvoren u travnju ove godine.

Prije dvije godine su Fraunhofer ISE i instituti NREL iz SAD i AIST iz Japana pokrenuli Global Alliance of Solar Energy Research Institutes GA-SERI

25. veljače 2014. (2014-02-56

Energy consumption down by 8 per cent between 2006 and 2012 in the EU28

U napisima o energetskim kretanjima i tranziciji ka održivom energetskom sustavu, često stavljamo u prvi plan izvore energije a ne ono što je zaista najvažnije: učinkovita potrošnja, tako da se ukupna potrošnja u visokorazvijenim zemljama bitno smanji.

Prema podacima Eurostata, u zemljama Europske unije (EU28) ukupna potrošnja energije godine 1990. iznosila je 1.67O milijuna tona ekvivalentne nafte (Mtoe), rasla je do vrška od 1.830 Mtoe u 2006. godini a nakon toga je pala na 1.680 Mtoe godine 2012. (-8% u šest godina). Pr3ednjače Ujedinjeno Kraljevstvo i Italija (-12,2% i -12,0%).

[Prema planovima i prognozama, ovo je početak trenda koji bi se trebao nastaviti do 2020. i dalje do 2050. godine.]

25. veljače 2014. (2014-02-55

Fine niti lokalnih razvoja

Poruka od “Reciklirano imanje Vukomerić”.

Aktivizam, recepti, kuhinja i poljoprivreda u jednom časopisu – naravno, riječ je o časopisu za prehrambeni suverenitet. Priče su malo iz našeg dvorišta, a malo iz svijeta, sve što nam je zanimljivo i uklapa se u naše ideje o tome kako bi prehrambeni sustav trebao izgledati. Želimo sva ta zbivanja i priče učiniti vidljivijima.

Elektronsko izdanje možete preuzeti klikom na link. A možete se pretplatiti i na tiskano izdanje tako da nam pošaljete upit na info@zmag.hr

Sretno!

25. veljače 2014. (2014-02-54

Dobrodošli u WWOOF Hrvatska

Prtenosimo informaciju od Nenada Maljkovića:

Informacija svima koji se u Hrvatskoj bave ekološkom poljoprivredom i mogu primati volontere, odnosno svima koji žele volontirati na gospodarstvima na kojima se primjenjuje ekološka poljoprivreda.

Pokrenut je servis WWOOF Hrvatska.

WWOOF Hrvatska povezuje WWOOFere – volontere iz cijelog svijeta sa vlasnicima organskih domaćinstava u Hrvatskoj. U zamijenu za volontersku pomoć, WWOOF domaćini nude hranu, smještaj i priliku da uče o organskom stilu života.

WWOOF organizacija je smišljena kako bi približila ljude koji vjeruju u organski način proizvodnje hrane.

22. veljače 2014. (2014-02-53

Petričević: ‘Dobra ekonomija’ zapošljava 11 milijuna ljudi u EU, a naša Vlada dosad u tome nije vidjela poduzetnički impuls

O socijalnom, odnosno društvenom poduzetnštvu. U Europi djeluje više od 250.000 zadruga sa 163 milijuna zadrugara – znači, svaki treći građanin Unije – i zapošljavaju blizu 5,4 milijuna ljudi. Članstvo u Europskoj uniji omogućit će sve većem broju domaćih društvenih poduzetnika korištenje novca iz EU-fondova namijenjenog upravo razvoju društvene ekonomije i društvenog poduzetništva. Sektor društvene ekonomije u Europskoj uniji zapošljava više od 11 milijuna ljudi u 11 posto registriranih poduzeća (2 milijuna organizacija), što čini oko sedam posto radne populacije Europske unije.

20. veljače 2014. (2014-02-52

Claims that aging wind farms are a bad investment blown away by new research

Razvila se određena debata o tome imaju li vjetroturbine ograničeniji životni vijek nego druge energetske tehnologije. Jedna je studija koristeći statistički model došla do procjene da će proizvodnja električne energije pasti za trećinu već nakon deset godina upotrebe. Neki oponenti energije vjetra argumentirali su da starije turbine treba masovno zamijenjivati nakon desetak godina. Nova studija pokazuje, na osnovu analize podataka o lokalnim brzinama vjetra od NASA-e, da će turbine raditi njihov puni predviđeni vijek od oko 25 godina prije nego što iz bude trebalo dograditi.

20. veljače 2014. (2014-02-51

UK failing to harness its bioenergy potential

Ujedinjeno kraljevstvo moglo bi do 2050. g. pokrivati gotovo polovicu svojih energetskih potreba iz biomase, uključujući otpad iz domaćinstava, otpatke iz poljoprivrede i damaće uzgojena biogoriva, tvrde znanstenici sa Sveučilišta u Manchesteru u upravo objavljenoj studiji.

Danas međutim velik dio bioenergetskog sektora u UK rastuće ovisi o uvozu resursa iz inozemstva.

20. veljače 2014. (2014-02-50

Decommissioning of Chernobyl units approaches

Uskoro bi trebala započeti razgradnja reaktora br. 1, 2 i 3 u NE Černobil, Ukrajina, poprištu najveće nuklearne nesreće u povijesti prije 28 godina. Do 2028. bi reaktori trebali biti dovedeni u “konzervirano” stanje, nakon čega slijedi potpuna dekomisija, koja će biti završena 2064. godine.

Elektrana je imala četiri reaktora, a eksplozija se dogodila u reaktoru br. 4. Iako je okolica trajno radioaktivno zagađena, preostala tri reaktora radila su godinama nakon eksplozije. Sanacija reaktora 4 trajat će mnogo od dekomisije preostala tri.

19. veljače 2014. (2014-02-49

The #1 Solar Utility Is In…Iowa?

Danas smo objavili informaciju o mrežnom sjedištu energetskezadruge.hr. Ovaj zanimljiv članak govori o lokalnoj zadruzi (kooperativi) “Farmers Electric Cooperative” u državi Iowa: mala, ali najbolja u SAD!

Detaljniji izvještaj o ovoj kooperativi (pdf, 8 stranica): America’s Most Progressive Utility?

19. veljače 2014. (2014-02-48

Novosti o vjetroelektranama u Hrvatskoj.

Novosti o vjetroelektranama u Hrvatskoj prenosimo s portala vjetroelektrane.com.

Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS d.o.o.) je prvi puta ove godine ažurirao listu vjetroelektrana za priključak na svoju elektroenergetsku mrežu.

Prema novom popisu je u pogonu i dalje 254,45 MW vjetroelektrana, s time da je u pokusni pogon ušla Vjetroelektrana Velika Glava, Bubrig i Crni Vrh snage 43 MW.

Što se tiče liste vjetroelektrana koje ulaze u kvotu, a koje još nisu izgrađene je nakon mnogo nagađanja došlo do izbacivanja vjetroelektrane Glunča koja nije na vrijeme ispunila uvjete za priključenje. Time se sada u kvoti oslobodila snaga od 14,05 MW, s time da je prva na listi čekanja za ulazak u kvotu vjetroelektrana Rudine snage 35 MW. Time status ove i svih sljedećih vjetroelektrana na listi ostaje i dalje nejasan.

Na vjetroelektrani Zelengrad-Obrovac započet je dovoz vjetroagregata na lokaciju. (vidi: http://www.vjetroelektrane.com/hrvatska-i-regija/1774-na-ve-zelengrad-obrovac-krece-instalacija-prvih-vjetroagregata) Bit će 14 Vestasovih agregata V90 po tri MW, uz investiciju od 60 milijuna eura i planirani proizvodnju 110 GWh godišnje.

Uz sve probleme koje Hrvatska stvara sektoru vjetroelektrana sa svojom netransparentnom i nedosljednom politikom i u trenucima kada se očajnički zazivaju investicije, vrijedi primijetiti da investicije u izgradnju vjetroelektrana u prošloj i ovoj godini ukupno iznose preko 300 milijuna eura!

Međunarodna financijska korporacija (IFC) koja je dio Svjetske banke je na svojim stranicama objavila da razmatra mogućnost financiranja vjetroelektrane Rudine pokraj Slanog. (vidi: http://www.vjetroelektrane.com/hrvatska-i-regija/1787-ifc-planira-financiranje-vjetroelektrane-rudine ) Trenutačno najveći problem projektu predstavlja činjenica da nije u kvoti za priključenje HOPS-a (prvi je ispod), iako ima važeći ugovor o priključenju. Isto tako se spominje u dugogodišnjem planu razvoja elektroenergetske mreže sa snagom od samo 14 MW, tako da postoji mogućnost da se gore navedeni planovi neće ostvariti u predviđenom roku.

HEP je po drugi puta na svojim stranicama uputio poziv potencijalnim partnerima za razvoj projekata vjetroelektrana. Izgleda da prvi poziv koji je prvi puta poslan u srpnju prošle godine nije polučio očekivane rezultate. (vidi: http://www.vjetroelektrane.com/hrvatska-i-regija/1792-hep-po-drugi-puta-trazi-potencijalne-partnere-za-razvoj-projekata-vjetroelektrana )

Jedina godišnja konferencija posvećena tehnologiji vjetra i razvoju projekata vjetroelektrana na Balkanu će se ove godine održati u Beogradu, 24. i 25. ožujka u hotelu Hyatt Regency. (vidi: http://www.vjetroelektrane.com/konferencije-i-simpoziji/1732-konferencija-balkan-wind-power-2014) Zajedno sa ovom konferencijom će se održati i konferencija HydroTech Balkans 2014.

19. veljače 2014. (2014-02-47

Još jedna izmjena Tarifnog sustava za obnovljive izvore energije

Edo Jerkić piše na portalu obnovljivi.com:

Na sjednici vlade 13. veljače ove godine usvojena je još jedna izmjena Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Općenita politika vlade i ministarstva gospodarstva, a posebno tarifni sustav na ovim je stranicama kritiziran u više navrata, a zadnja izmjena samo potvrđuje potpunu dezorijentiranost i manjak prijeko potrebnog stabilnog i suvislog zakonodavnog okvira – koji se pri tome dosljedno i provodi.

Izmjene koje su ovoga puta unešene u Tarifni sustav odnose se pretežno na projekte vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Tako se u izmjenama definira produženje roka za dostavu bankovne garancije na 9 mjeseci (…)

Ovakva izmjena na prvo čitanje zvuči razumno. No postavlja se pitanje legalnosti iste. Naime, ukoliko postoje projekti koji nisu u stanju ishoditi bankovnu garanciju u zadanom roku, kao i projekti koji čekaju svoj red, nije li ovo izravno pogodovanje i kupovanje vremena prvima na uštrb drugih i ponovno mijenjanje pravila “u hodu”?

Isto tako, analizom projekata na tržištu sasvim je jasno da su ovom odredbom u najteži položaj stavljeni projekti vjetroelektrana koje su ishodile ugovor o otkupu električne energije, ali ih paralelno koče NAP (za koji mnogi argumentiraju da je sasvim nezakonit) i kvota HOPS-a (koja je i sa pravnog i sa tehničkog stajališta vrlo upitna).

Tako da ovakva odredba privremeno kupuje vrijeme takvim projektima vjetroelektrana, ali zapravo im možda samo produžuje agoniju i gasi vatru benzinom. (…)

Hrvatski obnovljivi rulet se nastavlja uz konstantno gašenje požara, ali bez jasno izražene vizije i želje da se isti ponekad i spriječi.

19. veljače 2014. (2014-02-46

More than 60 GW of US coal-fired plants will be retired by 2020

Godišnji energetski pregled (Annual Energy Outlook 2014, AEO2014) koji priprema US Energy Information Agency, procjenjuje da će ukupno 60 GW termoelektrana za ugljen u SAD biti umirovljeno do 2020. godine. Od toga se 90% očekuje 2016. godine, jer na snagu stupaju Mercury and Air Toxics Standards (MATS), a gradnja zahtijevanih uređaja za pročišćavanje dimnih plinova mogla bi biti preskupa s obzirom na relativno visoke cijene ugljena a niske prirodnoga plina.

19. veljače 2014. (2014-02-45

Solar-induced hybrid fuel cell produces electricity directly from biomass

Istraživači sa Tehnološkog instituta Georgie razvili su novi tip nisko-temperaturne gorive ćelije koja direktno pretvara biomasu u elektricitet uz pomoć katalizatora, kojeg aktivira solarna ili toplinska energija. Time bi se mogla eliminirati potreba da se iz biomase (ili na drugi način) prvo proizvodi metanol ili vodik. Uređaj može koristiti vrlo raznoliku biomase, te se koristiti u malim ili velikim jedinicama.

19. veljače 2014. (2014-02-44

Urgent need to recycle rare metals

Elementi iz grupe tzv. “rijetkih zemalja” (lantanidi, redni broj 57-71) važni su u proizvodnji motora za električne automobile, vjetrogeneratora, kao i u proizvodnji mobilnih telefona, računala idr.. Potražnja za metalima kao što su neodimij (Nd) i disprozij (Dy) raste mnogo brže od proizvodnje. Danas ih proizvodi velikom većinom Kina, koja je posljednjih godina počela ograničavati izvoz. Znatni manjkovi na svjetskom tržištu mogli bi se dogoditi već slijedeće godine. Sedam velikih europskih istraživačkih instituta razvijaju program recikliranja. (O ovoj temi vidi i članak “Can Rare Earth Replacements Spur A Supply Chain Revolution?”, http://thinkprogress.org/climate/2012/10/16/1014461/upstarts-can-rare-earth-replacements-spur-a-supply-chain-revolution/ , iz listopada 2012.)

19. veljače 2014. (2014-02-43

Making biodiverse agriculture part of a food-secure future

Imajući na umu potrebu da se do 2050. godine osigura prehrana 2,4 milijarde više ljudi nego danas, izgleda neizbježnim dalji rast poljoprivrede zasnovane na velikim površinama pod jednim usjevom. Poljoprivreda koja poštuje biološku raznolikost izgleda kao anakronizam.

Međutim, postoji važan protučinbenik, smatra prof. Timothy Johns, u radu predstavljenom na godišnjem zasjedanju American Association for the Advancement of Science, 15 veljače.

Prehrana mnogih ljudi postaje sve jednoličnija, što ugrožava prehrambene i zdravstvene potrebe. Mali poljoprivrednici pak nastavljaju uzgajati širi spektar vrsta i sorti. Njihova produktivnost je međutim niska i malo je vjerojatno da će stvoriti prihode koji bi ih izdigli iz siromaštva.

Međutim, kad im se osigura pristup poboljšanoj tehnologiji, mali poljoprivrednici mogu biti kako produktivniji, tako i održiviji nego intenzivna poljoprivreda na velikim površinama. Korištenje članova obitelji smanjuje troškove rada i nadgledanja, a intimnije poznavanje lokalnih tala, bilja i životinja omoguća maksimiranje prihoda.

U Brazilu, primjerice, statistički podaci pokazuju da obiteljske farme proizvode 38 posto vrijednosti proizvoda nacionalne poljoprivrede sa 24 posto zemljišta. Nadalje, procjena 286 projekata u 57 zemalja pokazala je da su tehnologije, koje su jeftine, održive te povećavaju raznolikost, povećale prosječni urod usjeva na malim farmama za 79 posto od ranih 1990-ih.

Prepoznavanje vrijednosti posebnih elemenata agrobiološke raznolikosti, s osobitim prehrambenim i zdravstvenim osobinama, može osigurati prilike gdje mali farmeri imaju ekonomske prednosti, tvrdi prof. Johns. Raspoloživost takvih proivoda može donijeti i značajne koristi za javno zdravlje.

Karbohidrati – uglavnom žitarice, šećeri, krumpir i drugi gomolji – te biljna ulja, proizvedeni učinkovito na velikim imanjima i distribuirani kroz globalno tržište, pristupačniji su za mnoge ljude nego nisko-kalorična hrana s više korisnih sastojaka. U mnogim slučajevima, rezultat je oblik pothranjenosti praćen prevelikom konzumacijom kalorija. To pomaže širenju gloabalne epidemije pretjerane debljine i kroničnih bolesti kao dijabetes i kardiovaskularne bolesti.

Istovremeno, oko dvije milijarde ljudi pati od nedostatka mikronutritijenata, ponajviše željeza, vitamima A, joda i cinka. To je obično rezultat prehrane namirnicama s premalo esencijalnih vitamina i minerala.

Odluke o politici prema prehrani moraju uvažavati okolišne, zdravstvene, društvene i kulturalne koristi koje donosi agrobioraznolikost, tvrdi prof. Johns. U Brazilu, primjerice, od 2009. traži se da u prehrani školske djece najmanje 30 posto hrane bude s obiteljskih gospodarstava, uz druga pravila zdrave prehrane usklađene s kulturom i tradicijama.

19. veljače 2014. (2014-02-42

Deep ocean needs policy, stewardship where it never existed, experts urge

Tehnološki napretci omogućuju rudarenje dragocjenih metala iz naslaga duboko ispod mora. Ali po koju cijenu? Planovi za početak takvog rudarenja zabrinjavaju ocenoagrafe zbog nedostatka javne svijesti i međunarodnih ugovora za takve zahvate. Toj temi je bio posvećen simpozij “Deep Ocean Industrialization: A New Stewardship Frontier”, 16 veljače, na godišnjem zasjedanju American Association for the Advancement of Science (AAAS) u Čikagu. Ekologija morskih dubina nam je slabo poznata. Znanstvenici moraju raditi s industrijom i vladininim tijelima, da se donese ekološka regulativa prije nego što se industrija razvije.

19. veljače 2014. (2014-02-41

Nanoelectronics key to advances in renewable energy

Tehnologije na nanoskali (milijarditi dio metra, milijunti dio milimetra, stotisućiti dio debljine lista papira) obećavaju glavni doprinos u razvoju novih industrijskih procesa i uređaja, koji će unaprijediti učinkovitost i ekonomičnost sustava i tehnologije obnovljive energije i omogućiti puni razvoj njihovih potencijala. Prof. Stephen Goodnick sa Državnog sveučilišta Arizone, na godišnjem zasjedanju American Association for the Advancement of Science (AAAS), u Čikagu 16. veljače, održao je prezentaciju “Pathways to Next-Generation Photovoltaics” kao uvod u sesiju “Nanoelectronics for Renewable Energy: How Nanoscale Innovations Address Global Needs.” Novi uređaji zasnovani na nanostrukturama mogu učiniti mogućim fotonaponske ćelije s većom učinkovitosti energetske konverzije, tanje panele i baterije većeg kapaciteta.

19. veljače 2014. (2014-02-40

Energetske zadruge – zajedničkim ulaganjem do obnovljivih izvora energije

Portal energetskezadruge.hr postavljen je kao rezultat projekta UNDP-a potpore energetskim zadrugama u Hrvatskoj. Možete skinuti i besplatni priručnik s uputama kako osnovati energetsku zadrugu (http://www.energetskezadruge.hr/blobs/docs/Prirucnik_za_energetske_zadruge.pdf).

Više puta smo na ovoj stranici spominjali da su specijalizirane energetske zadruge, a također i poljoprivredne i druge, institucija od velikog značaja za njemački Energiewende. To se obično ne zamjećuje, kad se koncentrira samo na državne politike. Ima ih više od 600, s više od osam milijuna članova i članica, te posjeduju više od pola instaliranih kapaciteta novih obnovljivih izvora električne energije (vjetar, sunce u biomasa). Na portalu postoje i bilješke o

16. veljače 2014. (2014-02-39

Why Keystone XL is a Fight Worth Fighting

Već godinama u SAD i Kanadi traje intenzivna društvena borba protiv gradnje naftovoda Keystone XL, odnosno protiv eksploatacije nafte iz bitumenoznih pjesaka (tar sands). Aktivist Daniel Kessler u članku objavljenom na sajtu theenergycollective.com odgovara na prethodni članak Roberta Rapiera, objavljen na istom sajtu, koji brani projekt. Diskusija je s obje strane tolerantna i argumentirana, tako da je korisni uvod u problematiku.

15. veljače 2014. (2014-02-38

California’s Nightmare Comes True … There’s No More Water

Pisali smo već, ovdje i na blogu, o vrlo velikim problemima koje Kalifornija ima s nestašicom vode. Kriza se produbljuje. [Vidi članak na blogu: “Plavo zlato: vodu se ne može zamijeniti ničim umjetnim…” https://ekoloskaekonomija.wordpress.com/2013/09/14/plavo-zlato-vodu-se-ne-moze-zamijeniti-nicim-umjetnim/ . Prošli tjedan pisali smo o kampanji “Voda je ljudsko pravo!” u EU, vidi: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10202872038900152&id=236779699674022%5D

Od nestašice vode do terora i rata

h-alter prenosi iz The Guardian prikaz jednog alarmantnog izvještaja o rastu krize vode u raznim regijama svijeta, povodom krize u Kaliforniji.

15. veljače 2014. (2014-02-37

Are wind farms changing Europe’s climate?

Međunarodna studija na temu mogu li vjetroelektrane u Europi (kojih je već puno sagrađeno, a još više se očekuje) promijeniti klimu? Kažu da je utjecaj marginalan, barem do 2020..

15. veljače 2014. (2014-02-36

Države članice EU se usprotivile komercijalnom uzgoju GM kukuruza 1507

Na sjednici Europskog vijeća 11. veljače raspravljalo se i glasalo o zahtijevu da se dozvoli uzgoj genetski modificiranog kukuruza 1507. Većina zemalja članica, uključujući i Republikh Hrvatsku, usprotivila se zahtjevu. Protiv je glasala i većina zastupnika Europskog parlamenta. Međutim, zbog toga što je pet država glasalo za (Španjolska, UK, Finska, Estonija i Švedska), a četiri bile suzdržane (Portugal, Njemačka, Češka i Belgija), nije bilo kvalificirane većine, pa odluku donosi Europska komisija.

GM kukuruz 1507, u vlasništvu tvrtke Pioneer Hi-Bred International, genetski je dvostruko modificiran kako bi bio otporan na herbicid amonijev glufosinat te kako bi proizvodio Bacillus thuringiensis (Bt) toksin Cry1F s ciljem borbe protiv kukuruznog moljca.

Članak na mrežnom sjedištu Zelene akcije donosi detaljni prikaz kontroverze.

15. veljače 2014. (2014-02-35

Europe must stay in the global race for low-carbon leadership

U okviru rasprave o klimatskoj i energetskoj politici Europske unije do 2030. godine, tri instituta iz Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva objavila su studiju ““Staying with the Leaders – Europe’s path to a successful low-carbon economy” o budućem razvoju niskougljičnih tehnologija. Upozoravaju da Europa riskira potkopati svoju buduću konkurentnost na globalnom tržištu, zastajući u razvoju zbog opterećenosti krizom eura, dok SAD, Kina i Indija nastavljaju snažno ulagati u niskougljične tehnologije i energetsku učinkovitost.

Iako je posve opravdana akcija da se zaštite europske energetski intenzivne industrije, cijene energije imaju malo utjecaja na globalnu konkurentnost većine europskih nacionalnih ekonomija. Europa nema šanse takmičiti se na globalnom tržištu oslanjajući se na jeftine resurse; kao Japan 1980-ih, mora se oslanjati na inovacije i učinkovitost.
Europa još ima dobru poziciju gledano broj patenata, ali više nije na čelu u energetskoj učinkovitosti, a ciljevi za obnovljive izvore danas postoje u 138 zemalja, od kojih je 66 zemalja preuzelo sustav feed-in tarifa. Europa zaostaje u razvoju energije vjetra i električnih automobila.

Indikatori konkurentnosti u godišnjim usporedbama koje objavljuje Wordl Economic Forum (WEF) ne uključuju cijene energije, nego samo kvalitetu snabdjevanja električnom energijom. Okolina prijateljska za inovacije je mnogo važnija. Bez obzira na visoke cijene energije, prema izvještaju WEF 2013, među prvih pet u svijetu po konkurentnosti su Švicarska, Finska i Njemačka.

(O ovoj temi pogledajte članak na blogu od 10. veljače: “Znanost, tehnologija i čista energija: osnove napretka”, https://ekoloskaekonomija.wordpress.com/2014/02/10/znanost-tehnologija-i-cista-energija-osnove-napretka/ )

14. veljače 2014. (2014-02-34

Energy Storage for Microgrids

Konzultantska tvrtka Navigant Research objavila je predviđanje kretanja na globalnom tržištu “Pohrana energije za mikro električne mreže”. Kao i za tradicionalne mreže, sustavi pohrane energije (energy storage systems, ESSs) omogućavaju optimizaciju i integraciju izvora, stabilnost frekfencije i napona i upravljanje opterećenjem. Razvijat će se razni sustavi pohrane. Predviđaju, da će globalna izdvajanja za energetske spremnike u mikromrežama porasti sa 662 milijuna USD 2014. godine na više od četiri milijarde 2024..

(Za jednu raniju studiju o toj temi vidi: “Studija: pohrana (električne) energije – industrija u eksplozivnom rastu”, https://ekoloskaekonomija.wordpress.com/2013/06/23/studija-pohrana-elektricne-energije-industrija-u-eksplozivnom-rastu/ ) Za čitanje kompletnog izvještaja valja platiti 3.400 USD.

14. veljače 2014. (2014-02-33

Biggest solar tower storage plant starts commissioning

Započelo je spajanje na mrežu solarne elektrane Crescent Dunes blizu grada Tonopah u Nevadi, snage 110 MW, najveće dosad izgrađene koncentracijske solarne elektrane (CSP) s tornjem, koja uključuje spremnik toplote s otopljenim solima. Zahvaljujući spremniku, može isporučivati struju u mrežu u blokovima, kao klasična termoelektrana, te će tijekom godine po instaliranom megavatu proizvoditi dvaput više električne energije nego solarne elektrane bez spremnika. Prema ugovoru, isporučivat će elektriku za Las Vegas između podneva i ponoći. Heliostatsko polje elektranse sadrži 10.000 velikih zrcala koje prate kretanje sunca i više od milijun kvadratnih metara stakla.

Priprema se gradnja solarne elektrane s tornjem u Čileu, kapaciteta također 110 MW, koja bi zahvaljujući skladištenu mogla biti u pogonu 17 sati dnevno.

Ovakve elektrane rješavaju probleme isprekidane proizvodnje, kakve imaju današnji fotonaponski sustavi i vjetroelektrane. U područjima gdje ima mnogo sunca i slobodnog prostora, kombinacija fotonaponskih i koncentracijskih solarnih elektrana mogla bi biti osnovni izvor električne energije. O jednom takvom programu, s ukupnom instaliranom snagom od 41.000 MW, razmišlja Saudijska Arabija. (O CSP, vidi članak na blogu: https://ekoloskaekonomija.wordpress.com/2012/09/29/solarna-termoelektrana-u-maroku/)

14. veljače 2014. (2014-02-32

Paris restaurants turn food scraps into biogas

Grupa od oko 80 pariških restorana, hotela i katerera počela je pilot-projekt prerade otpadaka hrane za proizvodnju bioplina i komposta, u skladu s novim zakonom koji prisiljava tisuće francuskih trgovaca hranom da recikliraju svoj organski otpad. Godine 2012. je Francuska obavezala tvrtke koje produciraju više od 120 tona organskoga otpada godišnje da ga recikliraju, a ta se granica postepeno snižava, tako da će do 2016. obuhvatiti veće restorane, a kasnije i manje. Francuska u tome kasni za Njemačkom, austrijom, Danskom, Belgijom i Nizozemskom.

14. veljače 2014. (2014-02-31

Austria burdened by Germany’s shift to green power

Austrija, Češka i Poljska žale se na probleme, koje u integriranoj mreži električnog prijenosa izazivaju povremeni viškovi snage kad vjetro i solarne elektrane u Njemačkoj puno proizvode, a trenutna porizvodnja je mala. O zajedničkiim mjerama upravljanja mrežom Njemamčka posljednje dvije godine pregovara s Češkom i Poljskom, a Austrija se žali da ostaje van toga i trpi probleme. Austrija može ponuditi svoje reverzibilne hidroelektrane i termoelektrane na prirodni plin za stabilizaciju sustava.

12. veljače 2014. (2014-02-30

Price of new nuclear already higher then solar and wind

Nuklearne elektrane, zbog vrlo velikih troškova investicije i proračunatih ujednačenih troškova proizvodnje po kilovatsatu (LCOE), grade se isključivo uz znatno sudjelovanje vlada. Ovih dana objavili smo da je Mađarska sklopila ugovor s Rusijom o gradnji dva reaktora, Poljska vlada donijela plan za dva reaktora ali je njegova realizacija još nesigurna. dok je Češka vlada odbila garantirati otkupne cijene bez čega je projekt neizvodiv. U SAD, grade se četiri reaktora, za koje će savezna vlada plaćati dodatnih dva centa po svakom proizvedenom kilovatsatu, jednako kao za vjetroelektrane.

Vlada Ujedinjenog kraljevstva je pak nedavno dala garanciju za novu nuklearnu elektranu. Ugovorena je Feed-in tarifa (FiT), garantirani otkup uz garantiranu cijenu, što omogućava direktnu usporedbu s danas važećim cijenama za obnovljive. Priložena slika je više nego jasna: struja iz nuklearke puno je skuplja nego ona iz sunca i vjetra, a dok NE bude sagrađena, razlika će znatno porasti.

Vladine potpore za obnovljive ispunjavaju svrhu: potakle su tehnološki progres i pad cijena, dok se s nuklearnom energijom to nije dogodilo.

12. veljače 2014. (2014-02-29

China caps 2014 solar subsidies at 14 GW

Nacionalna regulatorna agencija Kine odredila je kvote za fotonaponske elektrane, koje će dobivati subvencije, po provincijama. Ukupna instalirana snaga, za koju će se sklapati ugovor o subvenciji, za ovu godinu limitirana je na 14 GW. Krajem 2012. imali su instalirano 3,6 GW, a prošle je godine instalirano 12 GW.

12. veljače 2014. (2014-02-28

Excess wind power is turned into green gas in Avedore

Danska ima velik broj vjetroelektrana, te planira dalje gradnje, s ciljem da 2035. svu potrebnu električnu energiju dobiva iz obnovljivih izvora. Klasične termoelektrane se zatvaraju, a struja proizvodi u mnogo malih kogeneracija, u kojima se proizvodi elektricitet i toplota iz prirodnoga plina i biomase. Da bi se povezala ta dva dijela sustava, te osiguralo plasiranje viškova električne energije kad proizvodnja vjetroelektrana prevazilazi potrošnju, radi se na demonstracijskim projektima elektrolize, u kojima se iz električne energije dobiva vodik, koji zatim reakcijom sa ugljičnim dioskidom, nastalim u pročistaču otpadnih voda (uz metan), uz sudjelovanje bakterija, proizvodi dodatne količine metana, koji se može transportirati postojećim plinovodima na veće udaljenosti. Na taj način pruža se podrška i daljem širenju tehnologije prerade organskoga otpada.

12. veljače 2014. (2014-02-27

Temelin nuclear project (Czech Rep.) at risk without guaranteed prices

Nasuprot Mađarskoj i Poljskoj (vidi: https://ekoloskaekonomija.wordpress.com/2014/02/11/poljska-i-madarska-europski-energetski-konzervativci/), loše vijesti za nuklearce dolaze iz Češke.

Nova češka vlada (socijaldemokratska, nakon izbora u listopadu 2013) najavila je da neće garantirati otkupnu cijenu za elektriku iz nove nuklearne elektrane Temelin, jer bi to bilo veliko opterećenje za građane i tvrtke slijedećih desetljeća. Češka elektroprivreda (CEZ), koja godinama priprema projekt, najavila je da neće potpisati nijedan ugovor o gradnji ako ne dobije takvu garanciju. (Vidi tekst u Bloomberg Businessweek u prosincu: http://www.businessweek.com/news/2013-12-05/czech-nuclear-expansion-deemed-hopeless-by-cez-without-state-aid te Reutersov tekst iz lipnja 2013, http://www.reuters.com/article/2013/06/18/cez-cfo-idUSL5N0EU2F120130618 )

Češka ima u radu šest generatora ruske proizvodnje, ukupne snage 3.776 MW, koji pokrivaju trećinu potrošnje (ugljen daje malo manje od polovice; radi se o domaćem lignitu, čije se zalihe iscrpljuju). Zanimljivo je da je Češka veliki izvoznik električne energije. Energetska strategija predviđa gradnju tri nova nuklearna reaktora do 2025., čime bi se udio nuklerne povećao na najmanje 50%, te dalju značajnu gradnju slijedećih desetljeća, uz pad proizvodnje iz ugljena i rast iz prirodnog plina, te skromni udio obnovljivih. (Vidi: “Nuclear Power in the Czech Republic”, http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/Czech-Republic/ .)

11. veljače 2014. (2014-02-26

Smart grids to help optimize utilization of power grids

Njemačke električne mreže još nisu dobro pripremljene za konzekvence Energiewende: jake fluktuacije u proizvodnji elektrike iz obnovljivih, koje dolaze u sukob s obrascima potražnje. Pametne mreže [u hrvatskoj literaturi često “napredne mreže”] koje upravljaju zahtjevima za elektrikom na lokalnom nivou (mikromreže) mogu pomoći da se reduciraju prijenosi elektrike na velike udaljenosti radi uravnoteženja regionalnih viškova i manjkova ponude.

U projektu GreenCom, međunarodni konzorcij partnera iz industrije i istraživanja razvija i procjenje “Pametni sustav upravljanje energijom”. Grupa istraživača sa Instituta Fraunhofer za primjenjene informacijske tehnologije (Fraunhofer-Institut fuer Angewandte Informationstechnik, FIT) najavljuje nastup na CeBIT, 10.-14. ožujka 2014. u Hannoveru.

[Više puta smo ovdje i na blogu pisali o tome da u najnaprednijim zemljama danas više nije presudna dilema razvijati ili ne obnovljive izvore energije: njihov udio će sigurno rasti. Ključno pitanje postaje preobrazba dizajna mreža električne distribucije i prijenosa. Pogledajte članak na blogu “Izranjajuća harmonija velikog i malog u elektroenergetici”, https://ekoloskaekonomija.wordpress.com/analize/izranjajuca-harmonija-velikog-i-malog-u-elektroenergetici/ . Državne politike danas više ne mogu biti neutralne: neke svjesno potiču tu promjenu, druge ju suzbijaju. Vidi: https://ekoloskaekonomija.wordpress.com/2014/02/11/poljska-i-madarska-europski-energetski-konzervativci/%5D

10. veljače 2014. (2014-02-25

apan’s nuclear re-start bogged down in safety checks and paperwork

Tri godine nakon nesreće u NE Fukušima Daići, i dalje su u pogonu samo dva od 50 japanskih nuklearnih reaktora. Iako je ekonomska šteta zbog velikog uvoza fosilnih goriva za termoelektrane znatna, i dalje se traže nove sigurnosne provjere. Nije sigurno hoće li neki reaktori biti pušteni u pogon ove godine.

10. veljače 2014. (2014-02-24

GMO soybean pollen threatens Mexican honey sales, report finds

Meksiko je četvrti proizvođač i peti izvoznik meda u svijetu. Dio proizvoda odbijen je za prodaju u Europi zbog sadržaja genetski modificiranih organizama u peludi soje. Znanstvenici iz Meksika i SAD razvijaju metode za procjenu sadržaja GMO, kako bi pomogli pčelarima da izbjegnu gubitke zbog striktne europske regulative.

10. veljače 2014. (2014-02-23

Pacific trade winds stall global surface warming … for now

Toplota koja se skladišti u oceanskim vodama zapadnog Pacifika, uzrokovana izuzetnim jačanjem ekvatorijalnih pasatnih vjetrova, uvelike je odgovorna za prekid rasta zagrijavanja površine u posljednjih 13 godina. Najjači pasatni vjetrovi pojačavaju cirkulaciju vode i potiskuju topliju vodu u dubinu, smanjujući prosječnu temperaturu površine; ali kad se ti vjetrovi uspore, što će se neminovno dogoditi, toplota će se naglo vratiti u atmosferu uzrukujući žestok rast prosječne globalne temperature, zaključuje se u novoj studiji objavljenoj u časopiisu “Nature climate Change”.

Taj skokoviti razvoj je primjećen i prije: globalna temperatura ne raste kontinuirano, nego se zagrijavanje događa u seriji žestokih skkova između kojih su periodi manje-više stabilne temperature.

10. veljače 2014. (2014-02-22

Finance deal for new Paks units

Prekjučer smo objavili članak o odluci Poljske da gradi dva nuklerna reaktora, te spomenuli da je Poljska predvodnik “konzervativaca” u energetskoj strategiji unutar Europske unije, nasuprot “revolucionarima”, kojima je avangarda Danska, a lider Njemačka (vidi: http://www.economist.com/news/europe/21595954-poland-moves-step-closer-its-own-nuclear-energy-different-energiewende). Podjela je zemljopisna i povijesna: “revolucionari” su uglavnom zemlje koje označavamo sa EU15+2 (15 članica EU iz 1995. plus Švicarska i Norveška) a “konzervativci” nove članice, bivše socijalističke države. “Revolucionari” u fokus strategija stavljaju smanjenje potreba za energijom i obnovljive izvore, a “konzervativci” fosilna gorivai nuklearnu energiju.

Mađarska ima četiri nuklearna reaktora u NE Paks, te planira gradnju još dva. Reaktore graditi Rusija, te ih financirati zajmom od 10 milijardi eura (80% troškova) i snabdjevati gorivom. Mađarski parlament odobrio je plan s 256 “za” i samo 29 “protiv”. Reaktori trebaju biti završeni 2023. i 2025..

9. veljače 2014. (2014-02-21

United States lead in science and technology shrinking

Zemlje istočne Azije, osim Japana, razvile su se imitirajući razvijenije. To se međutim mijenja. Analiza američkog National Science Board (NSB), savjetodavnog tijela predsjednika i Kongresa, pokazuje da, iako su SAD i dalje svetski lider u znanosti i tehnologiji, njihovo se vodstvo smanjuje. Nekoliko azijskih zemalja, naročito Kina i Južna Koreja, naglo povećavaju svoje inovativne sposobnosti. Udio SAD u istraživanju i razvoju (R&D) od 2001. se smanjio sa 37% na 30%, a Europe sa 26 na 22%. Udio Azije povećao se sa 25 na 34%, a Kine od 4% na 15%.

Dan Arvizu, predsjednik NSB i direktor National Renewable Energy Laboratory, kaže da je to rezultat smišljenih politika zemalja “izranjajućih ekonomija”, koje razumiju ulogu koju znanost i inovacije imaju na globalnom tržištu. Kina je utrostručila broj istraživača između 1995. i 2008..

Te zemlje također fokusiraju pažnju na ključne sektore globalne ekonomije, uključujući visokotehnološku industriju (high-tech manufacturing) i čistu energiju. Opseg visokotehnološke industrije u Kini porastao je između 2003. i 2012. gotovo šesterostruko, a udio u svijetu s osam na 24%, blizu udjela SAD od 27%.

Također, ističe se u studiji, izranjajuće ekonomije sada ulažu više u čistu energiju, kritičnu industriju za 21. stoljeće, nego napredne ekonomije (advanced economics). Kina je 2012. uložila 61 milijardu USD u čistu energiju, prvenstveno vjetar i sunce, a SAD 29 milijardi.

U listopadu 2013. objavili smo prikaz studije o broju inovacija u energetici u svijetu, “Innovation in Renewable-Energy Technologies Is Booming”, http://www.sciencedaily.com/releases/2013/10/131011135334.htm. Broj godišnje prijavljenih patenata u području obnovljivih izvora energije u SAD je porastao sa od manje od 200 godišnje 2000. g. na preko tisuću 2010.. Studija zaključuje da su osnove za mnoge patente bile postavljene 1970-ih i 80-ih, kad je država, nakon “naftnih šokova”, znatno povećala i stimulirala ulaganja u istraživanja. Vrlo brz rast je i u Kini.

Studija “What Would Jefferson Do? : The Historical Role of Federal Subsidies in Shaping America’s Energy Future” (vidi: http://www.dblinvestors.com/resource/what-would-jefferson-do/), o kojoj smo pisali 20. kolovoza 2013, analizira poticaje razvoju energetike u 250 godina američke povijesti. »Potpora energetskim inovacijama pomogla je pogoniti rast naše zemlje kroz više od 200 godina.« (str. 6) Današnje potpore obnovljivima su proporcionalno znatno manje, nego one koje su nekada (a i danas) bile davane za naftu, ugljen i nuklernu energiju.

9. veljače 2014. (2014-02-20

Policies to reduce energy consumption in Germany missing targets, research shows

Novo istraživanje pokazalo je da politike za smanjivanje potrošnje energije u domaćinstvima nisu postigle svoje ciljeve. Regulativa koju je Njemačka donijela 2002. usmjerena je na smanjenje potrošnje energije za grijanje domova za 80% do 2050.. Prema studiji, prema sadašnjem stupnju smanjenja moglo bi se postići tek 25% do 2050..

Autor studije dr. Ray Galvin kaže da su za mnoge vlasnike stanova postavljeni standardi previsoki, previše nefleksibilni i preskupi. »Ako su jedini dopušteni izbori postavljanje na vanjske zidove izolacije od 16 cm ili nepostavljanje uopće, mnogi ljudi jednostavno neće činiti ništa.«

Britansko-njemačka studija, na kojoj se radilo pet godina, pokazala je razne upitne pretpostavke od kojih polaze aktualne mjere. Zaključuje međutim da nije previše teško ispraviti pogreške, te uvesti više fleksibilnosti i realističnosti. Druge zemlje mogu učiti iz toga, uključivo program “Green Deal” u UK.

[Svakako je ovo zanimljivo i za Hrvatsku, koja je tek krenula s odgovarajućim mjerama, prema smjernicama EU. Veliki potencijal i streteška važnsot tih mjera nije upitan. Osobno dodajem: prošle godine sam na zidove ugradio dodatnu izolaciju od osam centimetara stiropora, što je znatno poboljšalo situaciju. 16 cm bilo bi još bolje, ali toliko novca nisam imao.]

9. veljače 2014. (2014-02-19

Velike energetske kompanije guraju svoje interese prije interesa građana i cijelog planeta

Pisali smo ranije (vidi: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10202873610859450&id=236779699674022) o prijedlog ciljeva klimatske i energetske politike do 2030, koje je predložila Europska komisija, a Europski parlament izrazio nezadovoljstvo.

Portal forum.tm donosi intervju s predstavnikom “Greenpeacea” u Hrvatskoj.

8. veljače 2014. (2014-02-18

Polish energy policy :
A different Energiewende

Pisali smo o tome kako je Poljska unutar EU predvodnik konzervativnog bloka u energetskoj politici (vidi: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10202708245965431&id=236779699674022). Veliku većinu električne energije dobiva iz termoelektrana na ugljen i gradi nove, znatno ulaže u planove crpljenja prirodnoga plina iz škriljevaca, te godinama radi na razvoju nuklearnoga programa. Planiraju također znatno povećati potrošnju električne energije, dok Njemačka, predvodnik “revolucionara”, planira smanjenje. Nepovjerljivi su prema obnovljivim i razvijaju ih tek onoliko koliko prema EU ciljevima moraju.

Vlada je 28. siječnja objavila detaljni plan gradnje dva nuklearna reaktora, u koje če se uložiti između 13 i 19 milijardi USD a trebali bi biti priključeni na mrežu 2024.. Tko će uložiti novac ostaje neriješeno, jer država ne želi ulagati. Javno mnjenje je u korist nuklearne energije, ali to bi se moglo promijeniti kad se počne govoriti o konkretnim lokacijama.

Ministar okoliša je 5. veljače najavio novu zakonsku regulativu za eksploataciju plina iz škriljevaca, koja bi trebala ubrzati planove, sad usporene kombinacijom birokracije i brige za okoliš. Pitanje je može li Poljska istovremeno ići u dvije tako goleme investicije u energetici.

Članak u Economist zaključuje: »Dok se Njemačka bacila na u kontroverzno Energiewende povlačenje iz nuklearne energije s teutonskiom rigoroznošću, Poljaci još oklijevaju o tome koji put odabrati.«

7. veljače 2014. (2014-02-17

pproach helps identify new biofuel sources that don’t require farmland

Dok se debata o korištenju usjeva za gorivo nastavlja, znanstvenici izvještavaju o novom, brzom postupku proizvodnje biogoriva na način koji ne zahtjeva da se vrijedna obladiva zemlja isključiti iz lanca proizvodnje hrane. Njihov rad na istraživanju potencijal za proizvodnju goriva Streptomyces [Streptokoke? ispričavamo se zbog neznanja hrvatskog imena!], bakterije koja živi u tlu, poznate po poznate po proizvodnji antibiotika, može pomoći istraživačima da idenficiraju druge mikrobe koji mogu biti neobični izvor goriva.

Ta bakterija može stvarati i skladištiti velike količine masnoća nazvanih triacylglycerols (TAGs), koji su direktna sirovina za biodizel. Također, tvorničari već znaju kako uzgojiti velike količine te bakterije, jer se koristi za proizvodnju antibiotika. U objavljenom radu, tim znanstvenika je detaljnije istraživako kako batkerije skladište TAG.

7. veljače 2014. (2014-02-16

Finski institut za okoliš objavio je studiju o utjecaju produljene financijske krize na okoliš. Utisci ekonomskog opadanja su evidentni. Postoje poiztivni i negativni. Recesija je smanjila korištenje prirodnih resursa i olakšala druga opterećenja okoliša, ali su mnogi procesi okolišnih politika usporeni, uključuju međunarodnu akciju o klimatskim problemima.

7. veljače 2014. (2014-02-15

Water supply availability ‘to dominate U.S. natural resource management’

Najvažniji ekološki problem u SAD je snabdjevanje vodom, prema upravo objavljenom istraživanju stavova tvoraca javnih politika (policy makers) i znanstvenika. Kalifornija upravo pati od najteže suše u pola stoljeća. (Vidi članak na našem blogu “Plavo zlato : Vodu se ne može zamijeniti ničim umjetnim”, https://ekoloskaekonomija.wordpress.com/2013/09/14/plavo-zlato-vodu-se-ne-moze-zamijeniti-nicim-umjetnim/)

Druga važna pitanja su metode za mjerenje koristi koje ljudi imaju od eksoustava, učinci podizanja morske razine, rast broja oluja, erozija idr.

6. veljače 2014. (2014-02-14

Cirkularna ekonomija – pismo iz Davosa

Postoje mnoga interesantna razmišljanja kako promjeniti ili nadograditi postojeći ekonomski model a Franz Van Houten svoja naziva cirkularnom ekonomijom. Ukratko cirkularna ekonomija je suprotnost trenutnoj lineranoj ekonomiji koje je fokusirana na što jeftiniju proizvodnju i konzumacija što rezultira brzim korištnjem, odbacivanjem i zamjenom dobara. Cirkularni ekonomski sustav želi osigurati da su proizvodi dizajnirani da budu dio ‘value network-a’ unutar kojeg bi se osiguralo konstantno ponovno iskorištavanje resursa.

http://www.project-syndicate.org/commentary/frans-v–houten-calls-for-a-shift-toward-a-new-economic-model–based-on-the-use-of-goods-that-consumers-do-not-own

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy

6. veljače 2014. (2014-02-13

Kineski potencijal za zajedničkih 2°C

Nasuprot prethodnom članku, koji navodi podatke o novime elektranama na ugljen u Kini, ovaj grafikon ulijeva nešto optimizma.

6. veljače 2014. (2014-02-12

The Coal, Hard Truth :
China’s New Coal 6 Times Higher than Wind, 27 Times Higher than Solar in 2013

Članak s pravom upozorava na pretjerivanje u magazinu “The Ecologist” povodom znatnog rasta elektrana na obnovljive u Kini. Činjenica je da se nove termoelektrane na ugljen i dalje grade u većem obimu. Ipak, trend se počinje mijenjati. Kina je danas došla do potrošnje električne energije po stanovniku oko polovice one u EU, ugljen je 90%, a ukupno troše polovicu kamenoga ugljena u svijetu. Svakako žele dostići nivo EU. Ugljen će sigurno još rasti, ali će njegov udio sigurno padati, uz rast obnovljivih, plina i nuklearne.

6. veljače 2014. (2014-02-11

Why Germany’s Nuclear Phase Out is Leading to More Coal Burning

Robert Wilson iz Beaktrough Institute (http://thebreakthrough.org/ – ekologisti koji su za nuklearnu energiju) komentira rast proizvodnje električne energije iz ugljena u Njemačkoj. Točno je naravno: da nakon Fukušime nije isključeno osam reaktora, proizvodnja elektrike iz fosilnih goriva, a time i emisije ugljičnoga dioksida, bile bi manje. Isto vrijedi za razdoblje nakon 2022. kad će i preostalih devet reaktora biti isključeni.

Wilson upozorava, da su svi ugovori o gradnji novih TE na ugljen, koje su priključene na mrežu 2012. ili su u gradnji, sklopljeni ranije. U razdoblju 2011.-2015. bit će priključeno na mrežu devetn novih TE na ugljen instaliranog kapaciteta 10,7 GW, a odluke o tome donesene su 2005.-2008..

Wilson međutim ne uzima u računicu da su oone uglavnom namijenjene zamjeni starih TE, koje se isključuju, dok će kapaciteti obnovljivih svakako rasti. Kad su krenuli u Energiewende, Nijemci su napravili projekciju za 50 godina unaprijed, ne planirajući da sve okrenu preko noći. U tom prijelazu, fosilna goriva su potrebna. u prvoj četvrtini tog perioda, ostvarili su predviđeno.

U komentarima uz tekst, data je poveznica na zanimljivo izlaganje poznatog njemačkog ekonomista (na njemačkom) “Energiewende ins Nichts” (Energetski prijelaz ka ničemu, http://mediathek.cesifo-group.de/iptv/player/macros/cesifo/mediathek?content=2959393&idx=1&category=2113306645). Na iznesene tvrdnje, odgovorio je Bas Gresnigt.

Na dvije druge važne okolnosti upozorava Zoran Oštrić u komentaru uz taj tekst. Prenosimo kako je napisano, na ne baš savršenom engleskom.

The analysis miss on important point: comparision with natural gas. Dinamic between use of coal and natural gas in electricity production is important.

German maximum production of electricity from coal was in 1984.: 329 TWh (source: data.worldbank.org). Minimum in 2009: 259 TWh. Then it rise in 2010. and 2012, and it was 286 TWh in 2012..

Production from natural gas was 28 TWh in 1985, arised to 87 TWh in 2010, and then climbed to 70 Twh in 2012.. Gas in expensive in Europe, for price is tied with the price of oil. Prices of coal on global market fell in last 5 years. And another reason for partial turn toward coal vs. gas is geo-strategic: they dont like a dependence of an import from Russia. Russia cut export to Ukraina and the West in January 2006. and January 2009..

It’s also important that German strategic goal is to reduce electricity consumption in 2020. for 10% in comparison with 2005.. and to produce 35% of it from renewables (incl. HE). Nuclear energy produces 99 TWh in 2012. and renewables except hydro 115 TWh. The last will be increased, total consumption (if they realise the goal) less for about 50 TWh. They are no room for increase of coal, except, and only partialy, with decrease of gas. Probably old coal power plants will be closed. And new coal plants are also much more flexible, near to gas plants. And Germany also strongly suported deployment of energy storage systems.

Bas Gresnight objašnjava kretanja:

Germany installed new coal plants, replacing the old plants, because the old plants are not flexible enough and less efficient. The more efficient new plants imply less CO2.

Furthermore (thanks to the low temperature circulating fluidized bed process) they:
1- produce far less toxic’s (NOx, etc); and
2- can also burn mixes of lignite, biomass, waste, coal, fuel; and
3- can be up- and down regulated faster and deeper (no need for baseload plants in the new era; last autumn there were days in which Denmark’s wind turbines produced all electricity, and Denmark will install 40% more capacity before 2020)
4- most of these new plants are situated at open lignite mines, so no transport costs or GHG. This makes them extremely cost efficient.

6. veljače 2014. (2014-02-10

MEPs want binding 2030 goals for CO2 emissions, renewables and energy efficiency

Prekjučer smo objavili da je Europska komisija objavila prijedlog ciljeva klimatske i energetske politike do 2030. godine, gdje se u odnosu na načelno snažno zalaganje za ekološku održivost ciljevi reduciraju, u interesu ekonomskog rasta.

Europski parlament je u srijedu prihvatio rezoluciju “Okvir klimatske i energetske politike do 2030.” kojom se zahtijevaju viši, obavezujući ciljevi i kriticira prijedlog Komisije kao kratkovidan i neambiciozan. Za rezoluciju je glasovalo 341 zastupnika i zastupnica, 263 je bilo protiv a 26 suzdržano.

»Cijene energije ozbiljno utječu na kompanije, industriju i, posebno, naše građane. Ako želimo smanjiti uvoz energije moramo više proizvoditi u Europi, razvijajući bolje i efikasnije korištenje naših resursa«, rekla je Anne Dlevaux (Europska pučka stranka, PPE, Belgija), izvjestilac u ime odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost ishrane.

Suprutni stav iznio je izvjestilac u ime Odbora za industriju, istraživanje i energetiku Konrad Szymanski, zastupnik iz Poljske, iz parlamentarne grupe europskih konzervativaca i reformista (ECR). Smatra da je predloženi cilj od 40% smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. (u odnosu na 1990.) nerealistički i da će ugroziti tržišnu konkurentnost europske industrije. Odbor za industriju je podržao prijedlog Rezolucije, pa je Szymanski tražio da se njegovo ime makne s izvješća.

[Poljska je, kako smo nedavno pisali, poznata kao lider konzervativaca u pogledu energetske politike u EU. Ruža Tomašić je članica grupacije ECR, a zastupnici HDZ-a grupacije PPE.]

Hrvatski zastupnici iz SDP-a i Laburista glasali su za rezoluciju (kao i gotovo svi zastupnici socijalista i ljevice), HDZ-ovci su glasali protiv (kao i većina pučana, ali ne svi), a Tomašić (ECR) nije bila na sjednici (u posjeti je Australiji).

6. veljače 2014. (2014-02-9

Voda je ljudsko pravo! Sudjelujte u javnom saslušanju o građanskoj inicijativi

Europski parlament održava prvo javno saslušanje u sklopu postupka Europske građanske inicijative o ljudskom pravu na čistu vodu. [Vidi: http://www.right2water.eu/?%5D Inicijativa se protivi liberalizaciji i privatizaciji vodenog sektora. Saslušanje će biti održano 17. veljače od 15:00 do 18:30, a možete se prijaviti za sudjelovanje do 7. veljače.

Cilj inicijative “Voda je ljudsko pravo” je osigurati da europske vlade omoguće svojim građanima pitku vodu te da vodeni sektor kao takav bude izuzet od uobičajenih pravila o unutarnjem tržištu. Inicijativa se protivi liberalizaciji i privatizaciji vode.

Građanska inicijativa, ustanovljena Lisabonskim ugovorom, osigurava da milijun građana iz barem četvrtine država članica ima pravo tražiti Europsku komisiju da predloži novi zakon u području za koji je nadležna. Organizator građanske inicijative je odbor sastavljen od najmanje sedam građana EU-a koji žive u sedam različitih država članica te ima jednu godinu da prikupi potrebnu podršku. [Inicijativa “Voda je ljudsko pravo!” ispunila je uvjete prikupivši 1.884.790 potpisa.]

5. veljače 2014. (2014-02-8

EU parliament backs steel industry revival plan

Europski parlament u utorak je prihvatio rezoluciju kojom podržava plan oživljavanja industrije čelika u EU, u kojoj poziva Europsku komisiju i zemlje članice da prihvati “ekonomski ostvarive” klimatske i energetske ciljeve.

Rezolucija se pojavila samo dva tjedna nakon što je Komisila smanjila klimatske i energetske ciljeve za 2030, te iskazuje novi osjećaj za pragmatizam u Briselu u vrijeme kad se ekonomski rast u Europi usporava. (…)

Komisija je objavila tzv. “akcijski plan za čelik” u lipnju prošle godine u pokušaju da zaustavi opadanje čelične industrije u Europi, pogođenje padom potražnje od oko 30% od 2008., što je vodilo do zatvaranja tvornica.

Industrijski proizvod EU pao je na oko 15% BDP-a prošle godine, znatno ispod neformalnog cilja od 20% do 2020, koji je postavila Komisija. Nasuprot tome, SAD se reindustrijaliziraju pomoću jeftine energije, zahvaljujući bumu plina iz škriljevaca.

Cijene plina u Europi su oko triput više od onih u SAD, što je potaklo MMF da upozori da se energetski intenzivne industrije kao cement i željezo mogu preseliti ako ne bude poduzeta akcija. (…)

4. veljače 2014. (2014-02-7

Kad krovovi progovore – energetsko certificiranje okom fotografa

Siniša Golub preko eMedjimurje

Odlična novinarska ideja, svaka čast! Ne treba puno mudrosti, samo dobro oko da se uoči problem. Nije certificiranje zato da se netko obogati, nego da se pokaže koliko sami sebe osiromašujemo ako nemamo dobru izolaciju. Pritom je mnogo međimurskih hiža u zadnjem desetljeću dobilo svoj “kaput”, no još uvijek ima građevina koje postoje 30 i više godina (neke i na kat!), ali vlasnik nikako da nađe sredstva za fasadu. A koliko je fasada ispustio u vjetar u tih nekoliko desetljeća… Jedan od zakona iz Murphyjeva zakonima: Ljudi i narodi ponašat će se razumno kad iscrpe sve druge opcije.

4. veljače 2014. (2014-02-6

Spain prepares white certificate scheme to save 10.5% energy by 2020

Španjolska je od kraja 1990-ih znatno povećala kapacitete obnovljivih izvora, te je kompanija Gamesa Eolica jedna od tri vodeće u svijetu. Došlo je i do problema, povezani s općom ekonomskom krizom, zbog prespore prilagodbe nekih mjera. U razdoblju do 2020. godine, glavni naglasak je na mjerama smanjivanja potrošnje energije. Sad vlada priprema sustav obaveznih certifikata, s ciljem da postigne smanjivanje potrošnje za 1,5% svake godine do 2020..

4. veljače 2014. (2014-02-5

UK support to EDF’s nuclear project could distort EU market rules

Europska komisija smatra da je ugovor, kojim vlada Ujedinjenog Kraljevstva podupire gradnju nuklearne elektrane Hinkley Point-c (1.600 MW, glavni akcionar francuski EDF s 45%) kreditnim garancijama i garantiranom otkupnom cijenom za rok od 35 godina, u sukobu s europskom regulativom o slobodnom tržištu. Komisija smatra da bi projekt mogao biti profitabilan i bez te nelegalne državne pomoći. Slijedi period konzultacija, u kojem Vlada UK treba dokazivati da je optužba neopravdana.

4. veljače 2014. (2014-02-4

Objavljeni javni pozivi za poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Ministarstvo gospodarstva objavilo je 27. siječnja 2014. godine javne pozive za poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije iz programa poticanja razvoja energetskog sustava za 2014. godinu.

Prioritet javnih poziva je da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno njihovim proračunskim korisnicima, te neprofitnim organizacijama i subjektima potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti, te korištenje obnovljivih izvora energije. Ministarstvo gospodarstva u te je svrhe u svom proračunu osiguralo 11.500.000,00 kuna.

Najveći iznos potpore može iznositi 200.000,00 kuna, a od ukupno prihvatljivih troškova može se odobriti najviše 75%. U okviru javnog poziva za dodjelu donacije svakom pojedinačnom podnositelju prijave može se dodijeliti samo jedna donacija.

Javni poziv objavljen je na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva, a otvoren je do iskorištenja sredstava.

Izvor: http://www.mingo.hr

4. veljače 2014. (2014-02-3

<Veliki intervju sa Steveom Sawyerom – šefom GWEC-a

Portal vjetroelektrane.com prenosi dijelove intervua koji je objavljen na web stranicama rechargenews.com, a kojeg je sa Steveom Sawyerom, šefom Global Wind Energy Councila (GWEC-a) vodio Christopher Hopson u Brusselsu prošli mjesec.

Steve Sawyer tvrdi da je frustriran i ljut, i to na Obamu i “luđake” u kongresu SAD-a, na Oettingera u EU, Kanadu i Australiju, a sve zbog silnih potencijala i koristi koje se mogu ostvariti u sektoru vjetroelektrana, ali se ne radi na njihovom ostvarivanju. (…) Ipak, izvan SAD-a stvari nisu tako sive, a predvodnik rasta energije vjetra u idućim godinama bi trebala biti Kina kao i zadnjih par godina, dok se veliki rast prema Sawyeru očekuje u Filipinima i Tajlandu. (,,,) S druge strane Sawyer očekuje da će se većina problema s Europskim poticajima i politikom riješiti ove godine i da će Europa potaknuti daljnji tehnološki napredak (…)

U Japanu bi tržište VE moglo krenuti naprijed nakon 2016., osobito priobalni sektor. Važan igrač u obnovljivima postala je Južnoafrička republika. Saudijska Arabija je obećavajuće tržište (cilj 54 GW solarnih i vjetrenih elektrana do 2032.).

Sawyer je izuzeno nezadovoljan sporim razvojem međunarodnih pregovora za klimatske promjene, te smatra da je potrebno jako političko vodstvo da se to pokrene na pravi način.

4. veljače 2014. (2014-02-2

Političari Europske Unije izdali su građane?

Europska komisija objavila je prijedlog ciljeva klimatske i energetske politike do 2030. godine. Prijedlog je cilj redukcije emisije stakleničkih plinova za 40%, a za električnu energiju 27% proizvodnje ili obnovljivih. Portal vjetroelektrane.com prenosi žestoku kritiku potonje brojke Europskog udruženja za energiju vjetraa (EWEA). Prema riječima CEO-a EWEA-e, Europska Komisija je samo sjena onoga što je prije bila, te se skriva iza različitih lobija koji gledaju u prošlost. Predsjednici i premijeri zemalja sada trebaju pokazati inicijativu, te se dogovoriti za ambiciozne ciljeve u okviru klime i energije za 2030. godinu koji bi poticali cijelu Europu, te omogućili sektoru obnovljivih izvora energije da postane prosperitetniji i sigurniji. Nasuprot njima, građani EU snažno podržavaju razvoj obnovljivi, kao i energetske učinkovitosti.

[Za Hrvatsku, znamo kako je: premijer nema ni najmanju predodžbu o čemu se tu radi, a oni koji znaju bezrezervno podržavaju ultrakonzervativni pristup u energetici te potpuno ignoriranje globalnog zatopljenja.]

3. veljače 2014. (2014-02-1

Ekološka ekonomija – siječanj 2014.

Na blogu “Ekološka ekonomija” objavili smo, kao i svakog mjeseca, sve članke objavljene na fb stranici tijekom siječnja (objavljeno kao jedna stranica, 10.400 riječi). Ukupno je bilo 62 članka. Kratki pregled o ćemu smo sve pisali:

* Klimatske promjene: nova analiza kruženja vode u atmosferi pokazuje, da će učinak formiranja više oblaka povećanjem temperature biti manji od predviđanja ranijih modela; Europa će ozbiljno trpjeti od suša.

* Globalna ekonomija: tekst predsjednika Ekvadora o pogrešnim odgovorima na financijsku krizu; tekst o tome kako se Island izvukao iz krize.

* Tehnologije: prenijeli smo poneku od svakodnevnih vijesti o istraživanjima i razvoju obnovljivih izvora, baterija, gorivih ćelija…

* Energetika u raznim zemljama: polemike o energetskoj strategiji SAD (obnovljivi, fracking) i utjecaju novca velikih kompanija na politiku; slične polemike u EU (ciljevi energetske i klimatske politike do 2030); neki podaci o ciljevima njemačkog Energiewende; Poljska promovira konzervativni pristup energetici; javna rasprava u Francuskoj o energetskoj strategiji; globalne investicije u čistu energiju opale 2013, uz velike regionalne varijacije.

* Kina se trudi poboljšati ekološku situaciju u zemlji, promovirati obnovljive, zadržati prehrambenu sigurnost.

* Električna energija: o korištenju nekih izvora u zemljama EU15+2 1960-2012.; o razlikama u potrošnji u kućanstvima u raznim zemljama.

* Solarne elektrane: Minnesota smatra fotonaponske elektrane povoljnijim od plinskih; u Kaliforniji 2013. instalirano 1.000 MW krovni sustava, često i bez državne potpore; u Europi, snizuju cijene elektrike na promptnim tržištima; nastavlja se “solarni rat” SAD i Kine.

* Energija vjetra: u Španjolskoj 2013. prvi izvor energije; u Danskoj 33%; američka studija pokazuje da vjetroelektrane mogu pomoći stabilnosti električnog sustava.

* Poljoprivreda: globalna proizvodnja osnovnih žitarica već blizu maksimuma; mineralna gnojiva izazivaju ozbiljne ekološke problem i mogu se koristiti učinkovitije; nastavlja se pravna bitka između velikih kompanija i lokalne zajednice na Havajima; GMO su kompleksno pitanje i obje strane previše pojednostaljuju, ali za globalnu poljoprivredu nisu bitni.

* Promet: o širenju programa bicikala za iznajmljivanje u gradovima; o navikama građana raznih zemalja u prometu među gradovima; Japanci nude gradnju superbrze željeznice u SAD.

* Električni automobili: nešto o globalnim trendovima i očekivanjima; o konstruktoru Mati Rimcu i njegovom svjetski slavnom ConceptOne.

* O zgradarstvu: obavezno certificiranje zgrada dočekano je u Hrvatskoj uobičajenom galamom protiv “parazitske” države i nerazumijevanjem značenja ove mjere, obavezne u EU. Objavili smo i jedan tekst o promoviranju štednje energije u zgradarstvu u SAD, te o “kući hobita”.

* Iz Hrvatske: vrlo neumjerene najave plinskog bogatstva u Jadranu; kompanija Crodux dobila je dozvolu za gradnju TE kod Slavonskog Broda; u općini Goričan održat će se referendum o gradnji kompostane; braniteljska poljoprivredna zadruga uspješno posluje; Permakulturna akademija u Vukomeriću; solarna elektrana na školi u Kaštelima.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s