kolovoz 2016.

31. kolovoza 2016. (2016-08-08)

Chinese public overwhelmingly backs renewables push

Multinacionalna kompanija za ispitivanje javnoga mnijenja IPSOS [djeluje i u Hrvatskoj: preuzeli su domaću tvrtku Puls] obavila je istraživanje javnoga mnijenja na uzorku od 3.000 stanovnika koneskih gradova, po narudžbi Kineske udruge industrije obnovljive energije.

Više od 90% ljudi je zabrinuto zbog zagađivanja okoliša. Više od 96% vjeruje da “zelena elektrika” može pomoći u smanjivanju zagađivanja zraka. Platiti više za “zelenu elektriku” spremno je 92,6%.

87% ispitanika želi da u njihove račune za električnu energiju bude uključena informacija o izvoru energije. 80,3% bi sigurno ili vrlo vjerojatno kupovalo “zelenu elektriku”.

29. kolovoza 2016. (2016-08-07)

Tanzania plans to cut GHG emissions by up to 20% by 2030

Tanzanija je vrlo siromašna, troši vrlo malo energije te su i emisije stakleničkih plinova male. Ipak, planiraju emisije smanjiti za 10-20% do 2030. (a pritom naravno poećati potrošnju energije i životni standard stanovništva).

Električnu energiju danas dobiva iz hidroelektrana i plinskih termoelektrana. Imaju znatne mogućnosti za razvoj obnovljivih izvora: nove HE, vjetar, sunce, biomasa i geotermalne elektrane. (Vidi na tu temu članak o Etiopiji i Keniji iz listopada 2015., https://ekoloskaekonomija.wordpress.com/2015/10/16/etiopija-i-kenija-na-pocetku-spektakularnog-elektroenergetskog-razvoja/ )

Zbog sječe šuma i degradacije šumskih tala, u Etiopiji, kao i u drugim zemljama tropskoga pojasa, vrlo velik dio emisija stakleničkih plinova potječe iz šumarstva i promjene korištenja tla. Zato, za razliku od industrijaliziranih zemalja, sam ugljični dioksid čini manji dio emisija, a znatno više metan i didušikov oksid (vidi: http://cait.wri.org/profile/Tanzania ).

Kad se to uračuna i stavi u odnos s današnjim niskim nivoom BDP-a, onda i nije tako malo. Tako da nije nesuvislo sada, kad se postavlja strategija razvoja koja bi zemlju kroz 20 ili 30 godina mogla dovesti do statusa srednjerazvijene, razmišljati o osnovama koncepcija razvoja. Ne postoji apriorna nužnost, da razvoj mora donijeti do degradacije okoliša i iscrpljivanja resursa.

Prije četiri godine, FAO je provela opsežno istraživanje o značaju šuma i šumskih tala za pohranu ugljika (http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42017). Procjena je da deforestracija i degradacija tla u “zemljama u razvoju” pridonose skoro 20% emisijama ugljika. UN poziva te zemlje da poduzmu akcije da se to smanji.

Ova najava Tanzanije je odgovor na te zahtjeve. Visokorazvijene zemlje pokazale su spremnost da pruže skromnu financijsku pomoć za takav tip razvoja.

29. kolovoza 2016. (2016-08-07)

California (US) extends climate policy despite weak auction results

Skupština Kalifornije (The Assembly of California, državno zakonodavno tijelo) donijela je zakon kojim određuje obavezu smanjivanja emisija stakleničkih plinova do godine 2030. za 40% u odnosu na 1990..

Rezultati prve aukcije na tržištu ugljika, na kojoj se kupuju dozvole za emisiju, bili su međutim razočaravajući.

U svibnju 2015. Skupština je donijela zakon po kojem treba povećati udio obnovljivih u pokrivanju potrošnje električne energije (Renewable portfolio standard, RPS), nakon ranje postavljenog cilja od 33% do 2050, na 50% do 2030. g.. Također je propisano udvostručenje ciljeva energetske učinkovitosti zgrada do 2030..

25. kolovoza 2016. (2016-08-06)

France launches tender for 3 GW of solar power projects

Francuska je objavila tender za gradnju 3.000 megavata solarnih elektrana, koje bi trebale biti priključene na mrežu između 2017. i 2019..

Francuska planira instaliranu snagu solarnih elektrana povećati sa sadašnjih 6,7 GW (što je oko 150× više od Hrvatske) na 10,2 GW krajem 2018. te između 18,2 i 20,2 GW 2023..

Otkupna cijena bit će, prema dosadašnjim iskustvima takvih tendera u Francuskoj, Njemačkoj i drugdje, uračunavši subvenciju, oko upola manja od garantirane cijene predviđene za NE Hinkley Point C, koju bi trebala graditi Francuska elektroprivreda (EDF), protiv koje postoje brojni otpori (uključivo sindikate i dio uprave EDF-a).

Također, niža od cijene koja je bila predviđena za TE Plomin C.

Istovremeno su francuska vlada i EDF sklopili konačni dogovor o zatvaranju NE Fessenheim krajem 2018. i početkom 2019. (http://www.enerdata.net/enerdatauk/press-and-publication/energy-news-001/france-and-edf-reach-agreement-fessenheim-nuclear-plant-closure_38040.html). U to doba treba biti završena NE Flamanville, elektrana III. generacije, a Francuska je donijela odluku da se ukupni instalirani kapacitet nuklearnih elektrana ne smije povećavati.

Francuska elektroenergetska strategija predviđa da se do 2025. udio nuklearne energije u potrošnji električne energije padne sa 75% na 50%. To bi trebale nadoknaditi mjete racionalizacije potrošnje i obnovljivi (ali računaju i na nastavak izvoza električne energije). Nije točno određeno, ali računa se da će od postojećih 58 reaktora 17 do 20 biti zatvoreno nakon 30 do 40 godina rada.

20. kolovoza 2016. (2016-08-05)

Next-Generation Advanced Batteries

Navigant Research predviđa da će u slijedećih deset godina nova tehnološka rješenja baterija za električna vozila dobivati sve veći značaj, nagrizajući današnji gotovo monopol litij-ionskih (Li-ion) baterija. Razmatrane su tehnologije litij-sumpor (Li-S), litij u čvrstom stanju (Li-SS), slijedeća generacija tekućih (flow) baterija i baterije s tekućim metalnom.

20. kolovoza 2016. (2016-08-04)

Chile Auction Sees Surge in Wind Power, Rattles Incumbents

Čile: u tržišnoj utakmici, 40% ugovora za vjetar i sunce + rekordno niska cijena za solarnu – samo 19 lipa kilovatsat!

Protivnici obnovljivih izvora energije i danas se žale kako su oni subvencionirani. Država je poticala i još potiče razvoj novih tehnologija. I to se pokazalo vrlo uspješnim. Cijene su pale i danas se obnovljivi mogu takmičiti s klasičnim izvorima u direktnom takmičenju.

Čile je raspisao natječaj (aukciju) za isporučitelje električne energije od oko 12 TWh/god. Ponude su se mogle odnositi na bilo koju vrst elektrana, a ugovor dobivaju oni, koji ponude najnižu cijenu isporučenog kilovatsata.

Prije nekoliko dana (u srijedu, 17. kolovoza) objavljeni su rezultati. Sklopljeni su ugovori za isporuku 12,43 Twh (milijardi kilovatsati godišnje), tijekom 20 godina, počevši od siječnja 2021.. Bilo je 84 ponuda, a izabrano je pet.

Ugovore za gotovo polovicu (48%) dobit će grupa kojoj je na čelu kompanija Endesa, dio talijnske Enel SpA. Dio toga bit će iz solarnih elektrana.

Na drugom je mjestu irski “Mainstream Renewable Power” s 30% (sedam velikih vjetroparkova s ukupno 985 MW kapaciteta, u što će uložiti 1,65 milijardi USD).

Prosječna cijena sklopljenih ugovora je samo 47,59 američkih dolara po megavatsatu. Ova vrsta takmičenja dovodi do nižih cijena, nego što bi uobičajeno bile postignute na tržištu.

Kompanija Solarpack je dobila ugovor za jednu manju solarnu elektranu, uz cijenu od samo 29,1 USD/MWh. (http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/renewables-sweep-chiles-electricity-market-and-set-historic-low-prices_100025801/ ). To je novi svjetski rekord niske cijene. Prethodni je bio 29,9 u Dubaiu, prije nekoliko mjeseci. To je gotovo triput manje od cijene, koja je bila predviđena za sada odbačenu TE Plomin C.

20. kolovoza 2016. (2016-08-03)

Retraining Investment for U.S. Transition from Coal to Solar Photovoltaic Employment

Rad objavljen u časopisu “Energy Economics” analizira mogućnost da se radnici, koji gube posao u industriji ugljena u SAD, zaposle u rastućoj fotonaponskoj (FN) industriji. U industriji ugljena opada profitabilnost i gube se radna mjesta, ali FN industrija raste ebrže.

Rad detaljno analizira troškove prekvalifikacije radnika u rudnicima ugljena i TE na ugljen. Zaključuju da bi relativno mala ulaganja omogućila ponovno zaposlenje većine tih radnika u FN industriji, čak i kad bi industrija ugljena u SAD bila potpuno napuštena.

Danas se u SAD 93% iskopanog ugljena koristi u termoelektranama, koje pokrivaju 39% potrošnje električne energije. U rudnicima ugljena radi oko 79.000 ljudi, a u TE na ugljen oko 60.000. Trenutno instalirani kapacitet TE je 336 GW, a očekuje se da će 60 GW biti isključeno do 2020..

Rudarstvo ugljena nastoji se održati povećanjem izvoza, ali i to je ugroženo domaćim otporom gradnji novih željezničkih pruga idr, kao i padom cijena ugljena na međunarodnom tržištu i naporima Kine da smanji zagađenost zraka u gradovima.

S druge strane, solarna industrija u SAD već zapošljava 209.000 ljudi uz brzi rast; krajem 2016. očekuje se239.000.

18. kolovoza 2016. (2016-08-02)

Nuclear Plant Delay May Shift United Kingdom’s Energy Policy

Nova britanska vlada neočekivano je prošlog mjeseca odgodila odluku o gradnji Nuklearne elekrane Hinkley Point C. Projekt je godinama tema snažnih kontroverzi, raznih problema i odgoda.

Premijerka Therese May nije dala jasan odgovor o razlogu odgode. Spominju se sigurnosni rizici jer bi se Kina, koja sudjeluje s 1/3 u poslu, dočepala tehnoloških tajni. Drugi očiti problem je vrlo velika skupoća projekta.

Francuski EDF također je nekoliko puta odgađao odluku, ima problema s odgodama i greškama na elektranama u gradnji istoga tipa u Finskoj i Francuskoj, a protiv su i sindikati.

Dogovorena otkupna cijena za projektiranu nuklearku, 92,50 £/MWh, gotovo je dvaput više do aktualne za solarne elektrane, te je viša i od cijene proizvodnje u pučinskim vjetroelektranama, za koje postoji golem potencijal u sjeverozapadnom Atlantiku.

U utorak je britanska vlada odobrila planove danske tvrtke Dong Energy za priširenje vjetroelektrana u Sjevernom moru. Njihova godišnja proizvodnja bila bi tgotovo jednaka predviđenoj u Hinkley Pointu.

(Agence France-Presse, August 17)

18. kolovoza 2016. (2016-08-01)

NV Energy will replace 257MW coal-fired unit with 100MW PV plant (US)

Američka elektroenergetska kompanija NV Energy planira prijevremeno zatvaranje posljednjeg još aktivnog bloka od 257 MW termoelektrane na ugljen u Boulder Cityju, Nevada. Istovremeno grade solarnu (fotonaponsku) elektranu do 100 MW u dolini Eldorado.